Intelligenta jumbo-borriggar belönas med Wilhelm Haglund-medaljen

2019-05-07
Utvecklingen av en ny intelligent produktfamilj för jumbo-borriggar i gruvindustrin ledde till att Tero Yli-Hannuksela, Jarno Kuittinen och Johannes Välivaara från Sandvik Mining and Rock Technology, Underground drilling, tilldelades ”Wilhelm Haglund-medaljen till årets produktutvecklare” 2019. Medaljen delades ut i anslutning till Sandviks årsstämma 2019.

− Vi är mycket hedrade och glada över denna medalj då det fanns flera andra bra slutkandidater. Detta högt värderade erkännande är i grund och botten en uppskattning för hela projektteamet i Tammerfors, eftersom det omfamnar den starka arbets- och innovationsanda som många har bidragit med under utvecklingsfasen av dessa två fantastiska produkter, säger Johannes Välivaara.

De intelligenta jumbo-borriggarna Sandvik DD422i och Sandvik DD422iE har båda fått ett mycket bra mottagande på befintliga marknader och särskilt Sandvik DD422iE har öppnat möjligheter att komma in på nya marknader med kunder som fokuserar på en grön flotta. Genom att använda elenergi från ett integrerat batteri ger Sandvik DD422iE noll utsläpp vid manövrering mellan gruvorterna.

Att kunna öka produktiviteten samtidigt som kostnaderna minskar är en förutsättning inom branschen idag. Det finns också långsiktiga behov av att minska operatörens exponering mot borrytan samt att kontrollera utsläpp som genereras av dieselförbränningsmotorer och därmed fokusera på säkerhet och miljöaspekter, förklarar Johannes Välivaara.

−Detta erkännande framhäver betydelsen av utrustningstillverkare, som Sandvik, för att få till stånd verkliga lösningar på dessa kända problem, säger han.

www.sandvik.com