ABB utser Maria Varsellona till chefsjurist och styrelsesekreterare

2019-07-05
Italienska Varsellona kommer att bidra med internationell erfarenhet från juridik och teknologi.

Hon efterträder Diane de Saint Victor som går i pension efter att ha tjänstgjort för ABB i över 12 år. Varsellona utses till chefsjurist för koncernen och kommer att ingå i koncernledningen, hon tillträder den 1 november 2019. De Saint Victor kommer att vara kvar i sin roll som styrelsesekreterare och rapportera tillPeter Voser, styrelseordförande och vd, till och med den 31 mars 2020. Varsellona tillträder som styrelsesekreterare och chefsjurist för ABB den 1 april 2020. De Saint Victor kommer att fokusera på styrelseuppdrag.

Varsellona, född 1970, har varit chefsjurist för Nokia sedan maj 2014, och sedermera President för Nokia Technologies sedan maj 2018. Hon anslöt sig till Nokia Group i juli 2013 som bolagsjurist för Nokia Siemens Networks, efter att tidigare ha tjänstgjort som bolagsjurist på TetraPak. Dessförinnan arbetade Varsellona på GE Oil & Gas under många år, där hon haft flera ledande uppdrag som jurist med särskild inriktning på juridiska frågor för kommersiella verksamheter och globala tjänster. Hon är styrelseledamot i Nordea Bank AB.

”Maria Varsellona kommer att bidra med gedigen kunskap om avtalsrätt och förvärv och sammanslagningar, bland andra specialiseringar, samt med utomordentlig erfarenhet av arbete inom olika teknik- och industribolag,” säger Peter Voser, styrelseordförande och VD för ABB. ”Hennes erfarenhet från Nokia kommer särskilt att hjälpa ABB att fördjupa sitt digitala ledarskap inom industri, och samtidigt obevekligt fortsatt driva integritetoch bolagsstyrning.”

Varsellona har titeln advokat i Italien och England, och har tjänstgjort i privat regi i båda länderna, samt har föreläst inom internationell avtalsrätt vid universitetet i Florens, Italien. Hon har en juridisk examen från University of Palermo (Juris doktor), Italien.

”Jag vill tacka Diane för hennes mångåriga åtagande som chefsjurist, medlem av koncernledningen och styrelsesekreterare för ABB”, säger Peter Voser. ”Diane har genom åren varit mycket involverad i ABB:s strategi, särskilt sammanslagningar och förvärv, med ABB:s immateriella tillgångar som särskiljande på marknaden, samt bidraget till företagskultur och styrning, med enastående etik och compliance-ramverk.

www.new.abb.com