Om oss

Tillverkning är en svenskspråkig teknisk portal för ingenjörer. De presenterar de senaste produkt- och företagsnyheterna för den industriella marknaden. Valet av produkt är objektivt, det är inte nödvändigt att köpa reklam för att visas på Tillverkning.

Det är med största omsorg som Tillverkning förbereder denna webbplats. Tyvärr kan vi inte garantera exaktheten i den information som ges här. Användaren ska också vara medveten om att denna information kan ändras utan föregående meddelande. Följaktligen frånsäger sig Tillverkning allt ansvar för innehållet i denna webbplats eller för det sätt som innehållet kan komma att användas.

De datablad, videos och pressmeddelanden som publiceras på denna webbplats distribueras utan någon som helst garanti. Dessutom kan Tillverkning inte hållas ansvarig för fel i externa webbadresser eller domännamn som visas på webbplatsen. Trots de ansträngningar som görs för att i möjligaste mån undvika avbrott på grund av tekniska problem, avböjer sig Tillverkning ansvaret för avbrott i trafiken eller andra tekniska problem. Om inte annat anges, gäller dessa bestämmelser samtliga webbplatser hos Tillverkning.

Tillverkning tillåter, utan föregående begäran, exteriöra länkar till startsidan på denna webbplats eller till någon annan sida i sin helhet. Tvärtom, användningen av tekniker syftar till att inkludera hela eller delar av denna hemsida på en webbplats samtidigt som den döljer, om så endast delvis, den exakta källan till informationen eller på ett sätt som kan leda till förvirring om informationskällan såsom inställning av bilden eller inlining, vilket kräver skriftligt tillstånd från Tillverkning.