Tekniska artiklar

www.tillverkning-sverige.com
norelem

Så integreras norelems standardkomponenter med digitala processer och möjliggör framtiden för tillverkningsindustrin

Den ständigt ökande integrationen av digitala processer i tillverkningen är en av de viktigaste revolutionerna som industrin genomgår. Marcus Schneck, vd för norelem, tar upp hur data och standardkomponenter är nyckeln till digitaliseringen och omvandlingen av tillverkningsindustrin.

Så integreras norelems standardkomponenter med digitala processer och möjliggör framtiden för tillverkningsindustrin

Vi har sett stora förändringar de senaste åren i hur data och digitala processer används i tillverkningen, från användning av CAD-data till robotik för att utföra viktiga tillverkningsuppgifter, men digitalt ligger också i detaljerna. Med ett ökande antal standardkomponenter som används i daglig konstruktion och tillverkning spelar framsteg inom smarta komponenter en nyckelroll för att säkerställa att digital teknik kan utnyttjas effektivt. Det är genom dessa framsteg och integrationen av standardkomponenter med digitala processer som vi kommer att se förbättringar i design och utveckling, samt minimering av både stilleståndstid och underhållstid.

Standardkomponenterna i sig blir mer digitaliserade, vilket innebär att konstruktörer och tillverkare kan skapa optimala processer från början. Detta kan till exempel ses med standardkomponenter som kan tillhandahålla statusfrågor eller visa spännkrafter på skärmen vid behov.

I takt med att standardkomponenter utvecklas vidare för att erbjuda ökad digital integration, kommer konstruktörer att ges fler möjligheter till optimering och fortsatt möjlighet att spela en integrerad roll i digitala utvecklingsprocesser. Det är därför absolut nödvändigt att dessa produkter integreras väl med befintliga datasystem, så att konstruktörer och tillverkare kan välja de mest lämpliga produkterna för sina projekt.


Så integreras norelems standardkomponenter med digitala processer och möjliggör framtiden för tillverkningsindustrin

Designa standardkomponenter med digital integration i åtanke
Vissa standardkomponenter kan utformas för att integreras med digitala processer mer än andra, men särskilt de komponenter som är idealiska för digital integration inkluderar de som stödjer positionering, förflyttning och mätning. Ett exempel skulle vara norelems positionsvisare med elektroniskt IO-länkgränssnitt. Dessa används för att kontrollera formatjusteringar, för att effektivt minska inställningstider och öka maskinens effektivitet. De integrerar bra med smarta tekniksystem eftersom de använder sig av ett standardiserat gränssnitt. De är också mycket mångsidiga och kan användas i flera olika typer av tillämpningar, till exempel i en fräsmaskin eller i förpackningsindustrin. Faktum är att ett av de unika försäljningsargumenten för norelems standardkomponenter är deras standardiserade gränssnitt, som möjliggör enkel integration med digitala processer.

Andra exempel på standardkomponenter som kan integreras väl med digitala processer är norelems stegmotorer, säkerhetsbrytare, säkerhetsgångjärnsbrytare och fjädrande tryckstycken med statussensorer.

norelems stegmotorer har en integrerad positioneringskontroll, vilket innebär att de kan programmeras med mjukvara. Därför kan kunder styra motorns hastighet och varaktighet, såväl som andra programmerbara funktioner. De är designade för användning i områden där något måste röra sig utan mänsklig inblandning. Så när motorerna väl har programmerats kan de arbeta på egen hand, vilket i sin tur minskar stilleståndstiden och skyddar personalen.

Magnetiska säkerhetsbrytare är å andra sidan gjorda för användning på säkerhetsdörrar, säkerhetsluckor och luckor. Säkerhetsbrytaren fungerar utan kontakt via ett magnetiskt kodat system, så ingen mänsklig kontakt krävs. Elektroniken är placerad i ett helt inkapslat hölje. Beroende på version indikeras den kopplade statusen via en lysdiod. Att öppna säkerhetsanordningen leder automatiskt till en säker systemavstängning, vilket återigen skyddar personalen.

norelems säkerhetsgångjärnsbrytare används för att övervaka positionen av svängbara säkerhetsdörrar, skyddsluckor och huvar. Skyddsanordningen övervakas direkt i gångjärnet. För de universellt förinställda versionerna är omkopplingsvinkeln fritt justerbar över hela arbetsområdet. En monteringshjälp säkerställer snabb inriktning mot dörrar och stolpar. Dessa switchar har tillämpningar inom flera branscher, till exempel speciell maskinkonstruktion.

Ett sista exempel skulle vara norelems fjädrande tryckstycken, som använder sig av statussensorer. En elektrisk styrsignal kan skickas via den inbyggda ändbrytaren, vilket innebär att kunder kan styra enkla mekaniska processer och exakt positionera arbetsstyckena som används.


Så integreras norelems standardkomponenter med digitala processer och möjliggör framtiden för tillverkningsindustrin

Framtidssäkrad tillverkning
Tillverkningssektorn måste kunna anpassa sig till en mängd olika arbetsförhållanden. Trots teknik som tillåter kontroll av maskiner utanför anläggningen är underhållsaspekten i tillverkningen mycket svår att hantera.

I de flesta fall bestäms underhållet genom visuell inspektion, och platser utanför anläggningen tillåter inte sådan inspektion. Avsaknaden av fjärrunderhållsprocedur tillsammans med distansarbete kan utgöra ett hot, såsom komponenter som inte kan repareras och oväntade fel på maskiner.

Lösningen för detta är att integrera maskinkomponenter med digitala processer för att göra det möjligt för underhållstekniker att diagnostisera problem och lösa problem på distans.

Sensorer kan till exempel läggas till utrustning för att detektera fysiska parametrar, som vibrationer och värme. Snarare än att kräva flera besök på platsen, eliminerar detta tillvägagångssättet behovet av långa och tråkiga diagnostester. Genom att ha rätt data till hands kan standardkomponenter beställas så snabbt som möjligt och maskinen kan repareras.

Att tillhandahålla rätt system
I takt med att smarta komponenter blir allt vanligare i tillverkningen, liksom ökade krav på innovation och tillväxt, ser norelem det som ett nyckelansvar att stödja kunder och tillverkare i processen. THE BIG GREEN BOOK, det tekniska säljteamet och norelems online shoppingplattform är alla utformade för att ge tillverkare och kunder den nödvändiga information och support som hjälper till att forma rätt beslut.

Genom att tillhandahålla ett komplett sortiment av produkter till maskinkonstruktörer strävar norelem efter att leverera de bästa mekaniska komponenterna, och motsvarande elektriska komponenter hjälper till i kundens digitala tillämpningar för framtida tillverkningssystem. För att bläddra i norelems hela produktsortiment, besök: www.norelem.se

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare