www.tillverkning-sverige.com
Spacewell News

SPACEWELL PRESENTERAR EN NY APP FÖR HYBRIDARBETSPLATSEN

Spacewell, en global leverantör av mjukvarulösningar för arbetsplatser, lanserade i dag sin nya app Workplace. I appen används realtidsdata från sensorer för att hjälpa anställda att navigera i en komplex hybridbaserad kontorsmiljö på ett enkelt sätt.

SPACEWELL PRESENTERAR EN NY APP FÖR HYBRIDARBETSPLATSEN

Ny forskning från Gartner pekar på att ungefär hälften av alla kunskapsarbetare kommer att fortsätta att arbeta på distans åtminstone delvis efter covid-19 – före pandemin var det ungefär 30 procent. KPMG presenterade också en omfattande internationell undersökning som visar att 82 procent av företagen låter de anställda välja om de vill arbeta på kontoret. Det potentiella överskottet på utrymme är betydande eftersom beläggningen på kontoret kommer att variera mer och tilldelade arbetsplatser kommer att stå tomma oftare.

Organisationer kommer därför att göra arbetsplatsen alltmer flexibel – vilket inkluderar hanteringen av enskilda arbetsplatser. Med sitt intuitiva gränssnitt, och med anpassningsbara startpaneler som användarna kan ställa in som de själva önskar, hjälper Spacewells nya app Workplace de anställda att få en friktionsfri upplevelse av hybridarbetsplatsen. I appen visas våningsplaner i realtid samt beläggningen i rum och på arbetsplatser på olika våningar. Detta gör att anställda kan:
  • Hitta en ledig plats snabbt.
  • Hitta gruppmedlemmar.
  • Se i realtid hur mycket folk det är i ett visst rum eller på en viss våning.
Förutom beläggningen kan de anställda också kontrollera temperaturen och luftkvaliteten på sina valda platser, reservera arbetsplatsen eller utrymmet och beställa catering och utrustning, allt på en gång.

”Jag ser mycket positivt på den här lanseringen”,
sade Gilles Ghyssaert, Global Solution Consultant på Spacewell. ”De anställda kommer verkligen att gilla den nya Workplace-appen för dess intuitiva gränssnitt och dess möjlighet att ge full överblick över arbetsplatsen. Efter covid-pandemin kommer det att ske en övergång från fasta arbetsplatser till delade utrymmen och flexibel platsanvändning. I en sådan agil miljö blir arbetsplats-appen verkligen av stort värde.”

Janine Kleverwal, Senior Facility Expert hos den internationella energileverantören Essent, förklarar: ”På vårt kontor i ’s-Hertogenbosch i Nederländerna arbetar normalt ungefär 2 000 personer. Vi ser det som mycket viktigt att de ska kunna komma tillbaka till en säker och produktiv arbetsmiljö så snart som möjligt. Därför utrustade vi våra 1 000 arbetsplatser med rörelsesensorer som registrerar beläggningen, och de 100 mötesrummen med personräkningssensorer för att övervaka användningen. Med Workplace-appen gör vi dessa data tillgängliga för alla våra anställda i realtid. I appen visas informationen från sensorerna på digitala våningsplaner. Detta gör det möjligt för våra anställda att på distans se kontorsbeläggningen och sedan enkelt och säkert boka ett ledigt utrymme.”

Susan Clarke, Research Director – Smart Buildings på Verdantix, kommenterade: ”När företagen övergår till nya sätt att arbeta kommer de att behöva en förstärkt uppsättning digitala verktyg för arbetsplatshantering. Spacewells nya Workplace-app passar bra för företag som vill ge de anställda tillgång till realtidsdata för att förbättra deras upplevelse av agila och flexibla arbetsplatser.”www.spacewell.com

Gå med i 155 000+ IMP-följare