www.tillverkning-sverige.com
k-hartwall News

Automatisera era lastbärares rörelser med A-MATE

K.Hartwall lanserar en helt ny AMR (Autonomous Mobile Robot) vid namn A-MATE, som är marknadens första helelektriska automatiska palltruck (AGV) med fririktad drivning.A-MATE är en extremt mångsidig mobil robot som ger automatisering på en helt ny nivå i internlogistiken och vid transporter av olika lastbärare, från pall till rullcontainrar och vikbara burar eller ”gitterboxar”.

Den beprövade och kostnadsfria SLAM-navigeringen i kombination med den innovativa fordonshanteringen ger våra kunder fullständig översikt och kontroll över sin internlogistiska verksamhet. Dessutom har säkerheten varit en central punkt vid utvecklingen av A-MATE eftersom denna AMR blir en integrerad del av den övergripande logistikprocessen. Resultatet är att A-MATE är den enda 360-grader rörliga pallroboten på marknaden – inte bara när den hämtar lastbärare utan också när den transporterar dem.

A-MATE ger tydliga fördelar jämfört med befintliga AMR-produkter på marknaden tack vare en ökad lastkapacitet på 1 000 kg. En av de viktigaste fördelarna är emellertid också förmågan att lyfta dessa 1 000 kilo upp till en meters höjd utan någon stödsax under gafflarna – detta möjliggör mycket nära åtkomst vid lastning eller lossning till både transportband och pallställ. Dessutom kan A-MATE tack vare en smal design röra sig fritt också i smala gångar och mellan pallställ.

Med A-MATE befäster K. Hartwall ledarskapet på marknaden för logistikutrustning till lager eller industriproduktion. Kombinationen av mobila robotar och traditionella lastbärarlösningar som rullcontainrar, Lean-adapterpallar/-vagnar och vikbara burar demonstrerar hur detta finska företag ser på logistikens framtid.

”A-MATE är ett fysiskt bevis på hur autonoma mobila robotar kan kombineras med traditionella lastbärare för att ge våra kunder möjlighet att nå både högre effektivitet och större säkerhet. Med K.Hartwalls logistiklösningssortiment kan man nu automatisera lastbärarnas rörelser på ett mycket smidigt sätt”, säger Jerker Hartwall, VD för bolaget.

A-MATE erbjuder i likhet med våra andra AGV-produkter våra kunder ett nytt sätt att sänka kostnaderna och öka effektiviteten i logistikprocesserna genom att minska beroendet av kunnig personal och risken för dyra processfel och olyckor.

I dag läggs nästan hälften av alla arbetstimmar inom logistik på manuella rutinuppgifter. År 2035 kommer automatiseringen ha minskat denna siffra till 35 %. Nyckeln till denna utveckling är ett växande antal AGV- och AMR-enheter i drift. Vi på K.Hartwall vill vara del av denna revolution och ge våra kunder inom postväsende, detaljhandel och fordonsindustri möjlighet att göra nästa smarta drag i sin logistik!

www.k-hartwall.com
 

Gå med i 155 000+ IMP-följare