www.tillverkning-sverige.com
Vattenfall news

Två centimeter till godo när tungvattentankarna togs upp från Ågestaverket

Tankarna har lågaktiv kontamination på insidan och är inte svårhanterliga ur radioaktivitetssynpunkt men de är väldigt stora, tunga och var placerade nästan längst ner i bergrummet där verket är beläget.Ågestaverket i södra Stockholm är det enda drifttagna kärnkraftverket i Sverige som använt tungvatten som moderator. Kort efter att verket togs ur bruk på 1970-talet såldes tungvattnet till Kanada och kvar blev de tre tankarna som vattnet förvarats i.
Av Malin Brikell

De behövde tas upp flera våningar genom ett smalt schakt där det var osäkert om de skulle få plats och ännu mer osäkert om det skulle gå att få till rätt vinkel för att flytta dem från horisontellt till vertikalt läge utan att behöva riva väggar och tak runtomkring.

Se filmen där projektledaren Ulf Parkell berättar hur det gick!
Nedmontering och rivning av Ågestaverket i södra Stockholm startade sommaren 2020, och avvecklingen har sedan dess löpt på med säkerhet som prio 1 och effektiva arbetssätt som bonus.

www.vattenfall.com

Gå med i 155 000+ IMP-följare