www.tillverkning-sverige.com
Moxa

Moxa lanserar trådlös tilläggsmodul för MXview för att möta utmaningarna med WiFi-nätverkshantering inom smart tillverkning

Moxa, en ledande leverantör av nätverksinfrastrukturlösningar, har släppt tilläggsmodulen MXview Wireless för MXview, som är företagets industriella nätverkshanteringsprogramvara. MXview effektiviserar nätverkshantering genom att visualisera nätverk, hjälper icke-IT-personal att förenkla driften och förbättrar körtiden för nätverksdriften.

Moxa lanserar trådlös tilläggsmodul för MXview för att möta utmaningarna med WiFi-nätverkshantering inom smart tillverkning
Denna programvara har framgångsrikt hjälpt många kunder från hela världen i olika branscher, såsom kraft, intelligent transport och tillverkning. Med tillväxten av smart tillverkning har intelligent och pålitlig kommunikation inom industriella nätverk blivit hörnstenen för nästan alla smarta tillämpningar. Som svar på omvandlingen av den industriella miljön och det ökande antalet WiFi-tillämpningar så uppfyller den nya tilläggsmodulen MXview Wireless de olika kraven för både statiska och dynamiska trådlösa tillämpningar inom smart tillverkning. Med tillförlitlig nätverkskommunikation som grund, och nätverkshantering i realtid från en enda panel, kan företagare fokusera på att förbättra driftseffektiviteten och uppnå maximal systemdrift.

Visualisera WiFi-nätverk för optimal operativ effektivitet

Intelligent processkontroll är en typisk statisk trådlös tillämpning inom smart tillverkning där kunder använder WiFi för att upprätta kommunikationen mellan installerade klienter vid produktionslinjerna och kontrollcentret. En instabil trådlös anslutning kan dock leda till fel beslut på grund av ofullständig information på plats eller förlorade anslutningar, vilket påverkar optimala produktionsprocesser. Det är ofta svårt att veta den exakta statusen för WiFi-anslutningen och åtgärda problem direkt när de uppstår. Tilläggsmodulen MXview Wireless förenklar nätverkshantering genom att låta användare få detaljerad enhetsinformation och prestandaindikatordiagram för enskilda AP- och klientenheter från kontrollpanelen. “En stor fördel med denna modul är att användare nu kan se status för trådlöst och trådbundet nätverk från en enda huvudkontrollpanel. Med den här funktionen kan man inte bara snabbt förstå fabriksnätverksförhållandena utan gör också nätverkshantering mycket enklare”, säger Lyra Li, Product Manager på Moxa. Dessutom kan användare övervaka anslutningsmönster och anpassa inställningar för att omedelbart varna om eventuella problem. I sin tur möjliggör detta för tekniker att utföra felsökning på plats snabbt och effektivt, vilket garanterar maximal nätverkstillgänglighet.

Moxa lanserar trådlös tilläggsmodul för MXview för att möta utmaningarna med WiFi-nätverkshantering inom smart tillverkning

Moxa lanserar trådlös tilläggsmodul för MXview för att möta utmaningarna med WiFi-nätverkshantering inom smart tillverkning

Enkel felsökning för maximal körtid av systemet
I automatiserade materialhanteringssystem (AMH) måste WiFi-anslutningarna kunna anpassas dynamiskt till de fordon som ständigt rör sig. En instabil trådlös signal kan lätt störa driften av dessa system. Trådlösa anslutningar är dock osynliga och påverkas av många olika faktorer. MXview Wireless-tillägget har en dynamisk topologivy som låter användare se status för trådlösa länkar och anslutningsändringar på ett ögonblick. Eftersom automatiserade fordon ständigt rör sig mellan olika AP-enheter runt anläggningen kan användare dessutom lägga nätverkstopologin ovanpå en golvkarta över anläggningen för att enkelt lokalisera fordonet genom att bara kontrollera klientens trådlösa anslutning. Detta hjälper till att spara mycket tid när man försöker identifiera en felaktig klientenhet. “Roamingens playback-funktion låter användare granska en klients roaminghistorik under de senaste 30 dagarna för att repetera en incident. Användare kan använda den här funktionen för att hitta och ta itu med orsaken mer effektivt, istället för att behöva konsolidera och granska enskilda enhetsloggar”, säger Lyra. Dessa två funktioner har utvecklats exklusivt av Moxa och är speciellt utformade för att uppfylla de växande kraven för automatiserade fabriker, smart logistik och andra intelligenta tillämpningar. För att veta mer om Moxas trådlösa AMH-lösningar titta på introduktionsvideon på https://youtu.be/AX41LeTb-ZE.Med hjälp av Moxas erfarenhet av trådbunden nätverkshantering med MXview skapades den nyligen släppta tilläggsmodulen MXview Wireless för att få ut mesta möjliga av användarens WiFi-tillämpningar. För att uppmuntra alla att uppleva kraften i denna programvara för industriell nätverkshantering lanserar Moxa också ett särskilt marknadsföringsprogram. Från och med nu till och med den 31 december 2021 kan användare fullt ut njuta av MXview Wireless-tillägget gratis i ett år genom att helt enkelt aktivera MXview Wireless-tilläggsmodulen för MXview. För mer information om produkten och information om den pågående kampanjen, besök produktsidan eller mikrowebbplatsen på www.moxa.com/MXview.

Viktiga nyheter i MXview och MXview Wireless tilläggsmodul

√ Upptäcker och visualiserar automatiskt nätverksenheter och fysiska anslutningar
√ Omedelbara varningar med anpassningsbara larmgränser
√ Lätt inbäddad i OT/IT-system
√ Enkel, integrerad instrumentpanel för översikt över trådbundet och trådlöst nätverk
√ Detaljerad enhetsinformation och diagram över prestandaindikatorer
√ Dynamisk topologivy visar statusen för trådlösa länkar och anslutningsändringar på ett ögonblick
√ Visuell, interaktiv roaming-uppspelningsfunktion för att granska klienters roaminghistorik

Läs hur MXview valdes av Moxas ITS-kund genom fallstudien City of Lancaster, USA.

Gå med i 155 000+ IMP-följare