www.tillverkning-sverige.com
ABB News

NYA INDUSTRIROBOTEN ABB SWIFTI LEVERERAR KLASSLEDANDE HASTIGHET, PRECISION OCH SÄKERHET

Den kollaborativa industriroboten SWIFTI CRB 1300 är sex gånger snabbare och fem gånger mer exakt än andra robotar i klassen. Kombinationen av en hög lastkapacitet – upp till 11 kg – och en hög hastighet förbättrar produktionseffekten med upp till 44 procent.

NYA INDUSTRIROBOTEN ABB SWIFTI™ LEVERERAR KLASSLEDANDE HASTIGHET, PRECISION OCH SÄKERHET

ABB har lanserat den samarbetande industriroboten SWIFTI™ CRB 1300, som minskar klyftan mellan industrirobotar och kollaborativa robotar. SWIFTI CRB 1300 kombinerar klassledande hastighet och precision med en högre lastkapacitet på upp till 11 kg och kan därför användas till många olika typer av produktions- och produkthanteringstillämpningar – från maskinbetjäning och palletering till plock-och-placering samt skruvdragning.

”Våra kunder är ute efter robotautomation för att få mer flexibla, effektiva och motståndskraftiga processer som motverkar arbetskraftsbristen genom att möjliggöra för sina anställda att utföra mer värdeadderande arbete”, säger Andrea Cassoni, chef för affärsenheten Global General Industry Robotics på ABB. ”Det senaste tillägget till vår SWIFTI-familj är en mycket exakt kollaborativ robot med en stor lastkapacitet och som är upp till sex gånger snabbare än andra robotar i klassen. Det innebär att den kan användas av både små och medelstora företag samt större tillverkare som är ute efter automatiserade samarbetslösningar för att uppnå nya nivåer av flexibilitet och produktivitet.”

SWIFTI CRB 1300 har, med en förstklassig design som backas upp av expertsupport, flera funktioner som kan förbättra produktionseffektiviteten med upp till 44 procent jämfört med andra kollaborativa robotar i klassen. I en vanlig palleteringstillämpning innebär SWIFTI:s hastighet och prestanda att den kan hantera upp till 13 lådor per minut jämfört med de nio lådor som kollaborativa robotar i samma klass klarar.

SWIFTI CRB 1300 drivs av ABB:s styrenhet OmniCore™ C90XT och är därmed upp till fem gånger mer exakt än andra kollaborativa robotar i klassen, vilket gör den idealisk för uppgifter som kräver konsekvent precision och repeterbarhet. Det gör det möjligt, tillsammans med en topphastighet på 6,2 m/s och med en lastkapacitet på 7 till 11 kg och en räckvidd på mellan 0,9 och 1,4 m, för SWIFTI CRB 1300 att utföra en rad uppgifter med en högre lastvikt, inklusive skruvdragning, montering, plock-och-placering samt palletering. Med ett skydd mot damm och fukt (upp till IP67) kan den också användas i krävande miljöer, vilket gör den idealisk för maskinbetjäningstillämpningar.SWIFTI CRB 1300 prioriterar operatörssäkerhet med en säkerhetslaserskanner som är integrerad med ABB:s säkerhetsmjukvara SafeMove för samarbetande robotar. Tekniken möjliggör ett säkert samarbete utan det utrymme och de kostnader som hänger samman med installationer av skyddsstaket eller andra fysiska hinder.

Om laserskannern detekterar en person inne på SWIFTI:s driftområde kommer ABB:s SafeMove-mjukvara automatiskt att sakta ned roboten eller stoppa den helt. När personen går iväg startar robotens rörelser igen och återställs till full hastighet och produktivitet så snart arbetsområdet är helt fritt. Ytterligare en skyddsåtgärd är ett inbyggt interaktionsstatusljus som ger en visuell indikation på cobotens status när någon vistas inne på arbetsområdet. Det är enkelt att integrera skannern och mjukvaran. SafeMoves mjukvarutillägg gör det möjligt för operatörer att snabbt konfigurera en säker arbetszon och andra säkerhetsfunktioner med den handhållna enheten FlexPendant.

Lika enkelt är det att programmera SWIFT CRB 1300. Användare kan konfigurera roboten antingen genom att fysiskt guida den genom en process (lead-through-programmering) eller använda ABB:s nya mjukvara Wizard Easy Programming. Baserat på enkla grafiska block gör Wizard Easy Programming programmeringen lättillgänglig även för icke-specialister i robotteknik.

www.new.abb.com

Gå med i 155 000+ IMP-följare