www.tillverkning-sverige.com
ABB News

ABB TILLHANDAHÅLLER ELEKTRIFIERINGS- OCH AUTOMATIONSLÖSNINGAR FÖR UPPGRADERING AV LKAB:S ANLÄGGNINGAR FÖR JÄRNMALMSPELLETS

Järnmalmsproducenten LKAB har valt ABB för leverans av ställverk, frekvensomriktare, transformatorer och integration till styrsystemen.

ABB TILLHANDAHÅLLER ELEKTRIFIERINGS- OCH AUTOMATIONSLÖSNINGAR FÖR UPPGRADERING AV LKAB:S ANLÄGGNINGAR FÖR JÄRNMALMSPELLETS

Det svenska gruvbolaget LKAB har en 130-årig historia och producerar idag 80 procent av all järnmalm i Europa. Kirunagruvan, som ABB har varit knuten till sedan företaget först levererade elteknik för mer än hundra år sedan, är en av världens största och modernaste underjordsgruvor för järnmalm på en vidsträckt plats med avancerade sovrings-, anriknings- och pelleteringsverk.

LKAB går mot noll koldioxidutsläpp från egna processer och produkter till 2045 och ingår i ett konkurrenskraftigt innovationskluster i Sverige för produktion och bearbetning av metaller och mineraler för klimateffektiva kvalitetsprodukter.

De små järnmalmspellets som tillverkas av LKAB och levereras till ståltillverkningskunder används vanligtvis i stället för större järnbitar (sinter) i ugnsstadiet, vilket minskar energiförbrukningen, avfallet och utsläppen i verken. På grund av sin storlek och sitt mineralinnehåll bidrar de också till att öka ståltillverkningens produktivitet med mindre underhåll och slitage. Leveranskedjan är en del av LKAB:s åtagande att utveckla och förbättra koldioxidfria processer och produkter.ABB har det övergripande ansvaret för installation, driftsättning och projektledning av teknologin, som kommer att användas för bättre kontroll och övervakning av anläggningens process än vad som tidigare varit möjligt. Den stora uppgraderingen kommer att bygga på ABB:s MNS® ställverk - integrerade med det distribuerade styrsystemet ABB Ability™ System 800xA - frekvensomriktarna ACS880 med låg energiförbrukning och transformatorer. De moderna ställverken är byggda på en skalbar plattform, vilket innebär att ingenjörsteamen kan skräddarsy dem för att passa LKAB:s specifika mål och se vad som händer i dem genom smarta kommunikationslänkar med operatörerna.


ABB TILLHANDAHÅLLER ELEKTRIFIERINGS- OCH AUTOMATIONSLÖSNINGAR FÖR UPPGRADERING AV LKAB:S ANLÄGGNINGAR FÖR JÄRNMALMSPELLETS
ABB:s MNS® ställverk - integrerade med det distribuerade styrsystemet ABB Ability™ System 800xA - är byggda på en skalbar plattform, vilket innebär att ingenjörsteamen kan skräddarsy dem för att passa LKAB:s specifika mål och se vad som händer i dem genom smarta kommunikationslänkar med operatörerna.

ABB har åtagit sig att skapa hållbara framsteg för dagens och framtida generationer genom att hjälpa gruvkunder genom energiomställningen. Detta ligger i linje med ABB:s hållbarhetsstrategi 2030 som syftar till att uppnå koldioxidneutralitet i ABB:s verksamhet under nästa decennium, men också till att hjälpa kunderna att minska sina årliga koldioxidutsläpp med minst 100 megaton, vilket motsvarar de årliga utsläppen från 30 miljoner bilar med förbränningsmotorer.

www.abb.com

Gå med i 155 000+ IMP-följare