www.tillverkning-sverige.com
Faiveley

Värmepump minskar energikostnader med upp till 50 %

Faiveley värmepumpssystem - Faiveley Transports nya värmepump är en viktig HVAC innovation därför att den kan minska energiförbrukningen med upp till 50 %. Inom ett av marknadsmålen, järnvägsindustrin, likställs minskningen med omkring 1000 euro per år och vagn.

Värmepump minskar energikostnader med upp till 50 %
För vanligt uppvärmnings- och kylningsbehov erbjuder värmepumparna ett energieffektivt alternativ för eldstäder och luftkonditioneringar. Precis som ett kylskåp använder värmepumparna elektricitet för att forsla värme från ett svalt ställe till ett varmt utrymme – för att göra det kyliga stället svalare och det varma stället varmare.

När vädret är kyligt flyttar värmepumparna värme från de kalla ytterdörrarna in till det varma tåget; vid varmt väder transporteras värme från tåget till ytterdörrarna. Eftersom pumparna avger värme – och inte genererar värme – kan de förse tågen med upp till fyra gånger den mängd energi som de konsumerar.

Detta system är väl utprovat för uppvärmning och kylning av byggnader, men Faiveley har utökat konceptet för att passa järnvägsvagnar.

Ett enkelt system
HVAC-systemet består av en kompressor (existerande eller inte) och två rörledningar gjorda av koppar – en på insidan och en på utsidan. Systemet har en vändmekanism så att det kan endera kan tillhandahålla värme eller kyla i en enda enhet. I ett värmeläge extraherar köldmedlets vätska värmen från luften och fördunstar till en gas. Den innersta ledningen avger sedan värmen från köldmedlet som därefter kondenseras tillbaka som vätska. En omkastande ventil nära kompressorn ändrar automatiskt riktningen på köldmedlets flöde.

Snabb vinst på investeringen
Faiveley Transports värmepump erbjuder högre energieffektivitet inom värmefunktioner – från två till fyra, beroende på den omgivande temperaturen – och möjliggör dessutom reducering av CO2 utsläpp. Ett elektriskt element behövs ändå vid mycket låga temperaturer i omgivningarna. Globalt sett kan energikonsumtionen reduceras med 50 %. Kostnadsminskningens potential är mer än 1000 euro per järnvägsvagn och år efter en tidsperiod mellan tre till fyra år.

Bevisad bra lösning för järnväg
Tre enheter av värmepumpar har testats på det tyska järnvägsnätet sedan januari 2007, och uppvisar en global minskning av energikostnader med 40 %. Faiveley Transport riktar sig mestadels till Central- och Nordeuropas marknader, eftersom det i de flesta fall är nödvändigt med värme när temperaturen faller.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare