www.tillverkning-sverige.com
Westermo Teleindustri AB

Amsterdam gas och energidistribution

Alliander är ett nederländskt energiföretag som ger service till fler än 2,5 miljoner kunder, både affärs- och privatkunder i Holland, Belgien och Tyskland. Allianders dotterbolag Liandon har valt Westermos DDW-221 och DDW-100 Ethernet förlängare till att vara en del av reglering, realtidsövervakning, larm och flödesmätningssystem av Amsterdams nätverk inom gas- och energidistribution. Totalt har Alliander installerat sex stycken DDW-221 och 280 stycken DDW-100 för att uppgradera dess gasdistributionssystem till ett modernt, SCADA-kontrollerat och övervakat kommunikationssystem.

Amsterdam gas och energidistribution
Alliander (tidigare Nuon) är ett av de största energileverantörerna i Nederländerna med 2,5 miljoner kunder i Holland och Belgien. De genererar elektricitet (20 TWh per år, grön och grå) och distribuerar den, liksom gas, till en stor del av den nederländska privata och industriella marknaden. En av Allianders divisioner är Liandon (tidigare Nuon Tecno). Denna division med ingenjörs- och projektadministration är nu kontrakterat att ombesörja ett telemetrisystem för gasnätverket i Amsterdam.

Amsterdam har ett stort antal understationer av gas där Alliander kan reglera gasdistributionen för den nederländska huvudstaden. Emellertid är önskemålet att inte enbart reglera, utan även övervaka användningen i realtid, vid alarm och flödesmätning. Med denna information kan Alliander leverera bättre service till sina kunder och reducera kostnader. För avdelningen fjärrtelemetri har Alliander valt ett nytt RTU, D05 från Datawatt Telecontrol Systems vilka använder sig av Ethernetbaserade IEC 60870-5-104 kommunikationsprotokoll. Att använda kablar med fiberoptik för överföringar via Ethernet skulle ha varit det logiska valet därför att många av Ethernets förbindelser överskrider de maximala 100 metrarnas räckvidd för UTP-kablar. Fibrer skulle emellertid vara alltför dyrt och i det närmaste omöjligt att installera under en kort tidsperiod och i stadsmiljö.

Lösningen var dock enkel: ”genom att använda de redan existerande kopparkablarna som ursprungligen finns i Allianders egen telekom och signaleringsnätverk. Efter en del framgångsrika tester med Westermo DDW-100 samt våra tidigare erfarenheter av att använda modem från Westermos modemfamilj, valde Alliander att använda produkterna från Westermo Ethernet Extender, distribuerade i Nederländerna genom företaget MODELEC,” konstaterar Rens Dekker, mästeringenjör hos Liandon.

Huvudspecifikationerna var den galvaniska isoleringen, den förhöjda temperaturen och prestandan på DSL-linjen. Testerna gjordes inom ett avstånd av upp till 17 km. Alliander använder en ring av DDW-221 för att forma en central, redundant ring. Från denna centrala ögla utgår 140 kommunikationslinjer punkt-till-punkt för att binda samman lokaliseringar på långt avstånd (transformatorbyggnader för gas).

Varje punkt-till-punkt-länk består av två DDW-100 för att kunna förlänga Ethernets länk upp till ett maximum av 12 km. Totalt har Alliander installerat sex stycken DDW-221 och 280 stycken DDW-100 för att uppgradera dess gasdistributionssystem till ett modernt, SCADA-kontrollerat och övervakat kommunikationssystem.

För ytterligare information, kontakta Bengt Andersson, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare