www.tillverkning-sverige.com
PROSOFT TECHNOLOGY EMEA

ProSoft lanserar ny generation RadioLinx 2,4 GHz och 900 MHz industriradio- enheter med frekvenshoppning och ny signalprocess-algoritm

ProSoft Technology®, specialiserade på kommunikation inom automation, har lösningar för seriell kommunikation som Modbus, DF1, ASCII, IEC 60870-5-101 etc. med högsta krav på säkerhet och flexibilitet.

ProSoft lanserar ny generation RadioLinx 2,4 GHz och 900 MHz industriradio- enheter med frekvenshoppning och ny signalprocess-algoritm
Radioenheten RLX-IFHS är en idealisk lösning för att bespara kostnader i miljö som kräver omfattade och kostbara arbeten för kabelanslutningar.
Med de nya modellerna har ProSoft även vidareutvecklat känsligheten i detekteringen i radiomottagarna så att räckvidden höjs ytterligare, upptill 24 eller 48 km.(2,4 GHz resp. 900 MHz) Nya filter och signalprocess - algoritmer gör det möjligt att detektera radiosignaler med dämpning -116dB.
Det betyder förbättrad funktion i störig miljö.

Applikationer
ProSoft Technology´s RLX-IFHS radiomottagare är ideella för automationssystem, övervakning och kommunikation i störande industrimiljö.
Det går att överföra data mellan seriellt interface över långa avstånd med hastigheter från 19,2 till 230 Kbps.
Nätverk kan konfigureras som punkt till punkt eller som flerpunktsarkitektur. Varje radioenhet kan
konfigureras som sändare, mottagare eller repeater.
RLX-IFHS radio använder frekvensband på 2,4 GHz eller 900 MHz. Modellerna 2,4 GHz RLX-IFH24S fungerar i internationella, icke licensierade frekvensband och efterföljer EUs regler. Modellerna 900 MHz RLX-IFH9S kan användas för export till andra länder utanför EU.
Frekvenshoppningsteknologin ger det trådlösa nätverket större säkerhet, immunitet mot störningar och längre räckvidd: 24 km för modellen på 2,4 GHz och 48 km för modellen på 900 MHz med riktantenner och oförhindrad siktlinje.

Andra egenskaper
RLX-IFHS erbjuder: 128-bit AES kryptering, justerbar förstärkning (10 till 100 mW för 2,4
GHz i den europeiska versionen, upp till 1 W för den amerikanska versionen) ,val av transmissionskanaler, programmerbar hastighet av dataöveföring, Klass 1 Div 2 industriell kapsling.

För konfiguration och avancerad diagnostik av radionätverket använder man ProSoft Technology´s Control Scape mjukvara som ProSoft tillhandahåller utan kostnader.Med ControlScape kan man mäta och verifiera variabler som signalstyrka, överförda data och antal nätverksförbindelser.(noder).
Alla RadioLinx- produkter är licensfria och certifierade enligt UL 1604/ISA 12.12.01 Klass I Div 2 för krävande miljöer.
Alla produkter från ProSoft Technology har tre års garanti och obegränsad teknisk support.
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare