www.tillverkning-sverige.com
Amiantit

FLOWTITE™ - GRP rörsystem för vatten, avlopp och industriella system

Teknologin hos FLOWTITE har utvecklats för att förse många industrier runt om i världen med lågkostnads- och långsiktiga rörlösningar. GRP-rören väger tio gånger mindre än betongrören, de är enkla att installera och att använda. Dessa GRP rörsystem är rostfria och har även visat sig vara motståndskraftiga mot sura miljöer.

FLOWTITE™ - GRP rörsystem för vatten, avlopp och industriella system
FLOWTITE GRP (Glass Reinforced Polymer) rörsystem är högeligen resistenta mot rost. De har lång livslängd och låga underhållskostnader. Här behövs ingen skoning, ytbeläggning, inget katodskydd, omslag eller någon annan typ av extra rostskydd. Dessa enastående egenskaper har gjorts möjliga tack vare en avancerad konstruktion och produktionsprocess. De huvudsakliga råvarorna som används i produktionen är harts, fiberglas och kvartssand.

FLOWTITE rör är framställda genom användning av en avancerad oavbruten svarvningsprocess, som är av teknisk toppklass inom GRP rörproduktion. Processen tillåter användning av sammanhängande glasfiberförstärkningar i cylindrisk riktning. För en tryckledning eller gömda rörledningar ligger huvudspänningen just i den cylindriska riktningen. Inkorporering av oavbrutna förstärkningar i denna riktning frambringar en bättre produkt till en lägre kostnad. Detta skapar en mycket komprimerad laminering, som till det yttersta ökar bidragen från de tre basmaterialen. Både kontinuerlig glasfiberroving och klyvbar roving blandas för en överlägsen bandförstärkning och axiell armering. Ett sandat förstärkningsmedel ombesörjer en ökad styvhet genom att tillföra extra täthet, placerad nära den neutrala axeln i kärnan.

Med FLOWTITE dubbelhartsade leveranssystem kan utrustningen tillämpa en speciell inre hartslinje för program med hög korrosion. En standardharts kan fortfarande användas för den strukturella och yttre delen av skiktmaterialet. Genom att utnyttja lindningsprocessen kan andra material – som glas och polyesterhöljen – användas för att öka friktionen och den kemiska motståndskraften i det färdiga röret.

FLOWTITE fiberlindningsmaskin representerar den mest avancerade teknologi som idag används, och är den ledande metoden för framställning av glasfiberrör. Den består av en steglös stålbandsdocka som stöds av balkar i cylindrisk form. När balkarna snurrar, dras stålbandet runt av friktionen och ett rullager gör att bandet rör sig på längden. Hela kärnan rör sig sedan oavbrutet i ett spiralmönster mot utgångsmonteringen. Allt eftersom rotationen pågår mäts alla sammansatta material ovanpå den i en exakt mängd. Elektroniska sensorer möjliggör en kontinuerlig återkoppling av produktionsramar genom hela tillverkningsskedet, så att de olika matningssystemen tillämpar den rätta mängden material som är nödvändig för att bygga de olika skikten. Först och främst en mould-release film, följd av olika slags former och mönster av glasfibrer, inbäddade i en grundmassa av polyester och harts. Lagren är enbart gjorda av glas och harts, medan däremot kärnskiktet innefattar ren kvarts. Det är den ständiga tillämpningen av dessa material ovanpå dockan som formar röret.

Användning
FLOWTITE fiberglasrör och tillbehör används inom många områden. De kan ses i transport av dricksvatten, i avloppssystem och konstgjord bevattning, inom eldsbekämpning, hav och avsaltat vatten, i kraftstationer liksom i kemiska och industriella avfall. Användningen av FLOWTITE rörsystem är virtuellt obegränsad.

Produkterna kan hittas i sifoner lika ofta som i utlopp, broavvattnings- och avsaltningsprojekt. De kan även användas som skydd för kablar.

Utmärkande egenskaper
Med ett mått från DN100 till DN4000 mm, framställs rören i standardlängder på 6 och 12 meter. De vanligaste längderna upp till 18 meter finns att tillgå vid efterfrågan. Mindre än DN300 mm i diameter finns i standardlängder på 6 meter. Det maximala standardtrycket är 32 bar, beroende på diameter och maximal stelhet är 10.000 N/m2.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare