www.tillverkning-sverige.com
CIAT

MAJOR LINE

En ny serie av lagerförda fläktkonvektorer som finns i fler än 50 olika varianter, med en kylkapacitet på 0,7kW till 9 kW vid Eurovent-förhållanden. Serien har en ny modern design för att diskret smält in i alla typer av miljöer. Energiförbrukningen har dessutom sänkts med 20% jämfört med föregående modell.

MAJOR LINE
För att har CIAT bedrivit ett utvecklingsarbete i sitt laboratorie av en ny, effektivare bladprofil i fläkthjulen i kombination med energieffektivare elmotorer.

För att ytterligare förbättra prestanda kan fläktkonvektorerna förses med varvtalsstyrda, borstlösa EC-motorer. CIAT kallar detta utförande HEE, som står för High Energy Efficiency. Denna typ av motor är upptill 85 % mer energieffektiv än standardmotorn.
I EC-motorer minskar den interna mekaniska friktionen. Motorerna är effektivare, genererar mindre ljud och har längre livslängd.

Man har dessutom försett fläktkonvektorerna med batterier med större frontarea för att förbättra termiska data.

Det utökade kapacitetområdet hos Major Line gör den lämplig att installera i så väl byggnader med låga effektbehov som i byggnader, i varmt klimat, med höga kyllaster.
Serien omfattar ett dussintal storlekar, vardera tillgänglig i fyra olika utföranden, vägg- eller takhängd med hölje samt vägg- eller takhängd för inbyggnad utan hölje. Alla varianter kan även erhållas med anpassad styrutrustning från CIAT

Ett utmärkande kännetecken för Major Line är den låga ljudnivån. Ljudnivån är mellan 1 till 3 dB lägre tackvare det nya fläkthjulet samt genom att man ökat användandet av ljud-absorberande material internt i fläktkonvektorerna. Ett nytt inblåsningsgaller har tagits fram i CIAT laboratorie för att ytterligare förbättra ljudnivån.
Tack vare alla dessa förbättringar kan man alltid hitta en optimal lösning med CIAT Major Line.

Miljömetvetenhet har genomsyrat hela utvecklingsarbetet av Major Line. Förutom energieffektiviteten har materialval samt återvinningsbarhet för lägsta miljöpåverkan varit viktiga faktorer som styrt utformningen. Mer än 85% av materialet i fläktkonvektorerna är återvinningsbart.
Designen har även styrts av att fläktkonvektorerna skall vara lätta att underhålla och serva.
På Major Line kan man t.ex. byta enbart fläktmotorn medans man på tidigare modeller var tvungen att byta hela fläktpaketet när motorn gått sönder.

Filtret är lättillgängligt och fläkthastigheterna är uppkopplade till plintar för att snabbt kunna anpassas efter behovet. Höljet är lätt att demontera. Det är fäst med två skruvar på undersidan. För bättre säkerhet sker elektrisk anslutning i en kopplingsbox som kräver ett verktyg för åtkomst.

Många tillval och tillbehör finns tillgängliga för hela sortimentet:
-Vänster / höger vattenanslutningar för enklare installation i renoverade byggnader.
-Modeller med eller utan hölje, med luftintag i konventionell version (konfiguration 1, 41, 1V och 41V) eller luftintag via frontgaller (konfiguration 1D, 41D, 1VD och 41VD).
-Utlopps- och intagsgaller, blandningsspjäll, fötter, slangar etc.
-Reglerventiler med tillhörande rumstermostater.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare