www.tillverkning-sverige.com
NSK

Hur man identifierar och undviker att köpa falska NSK-lager

När ett företags rykte står på spel vill inga inköpare eller konstruktörer falla i fällan och köpa piratkopierade lager. Varje år investerar NSK mycket tid och ansträngning i att identifiera och åtala förfalskare, men vet samtidigt att det bästa sättet att stoppa dessa verksamheter är att stoppa efterfrågan. Därför är det oerhört viktigt att informera kunder och användare om olika sätt att identifiera och undvika att köpa kopior.

De flesta slutanvändare som får piratkopierade lager tror att de har köpt äkta produkter och, eftersom de saknar kunskap om kopieringsverksamheten, kommer det att vara nästan omöjligt för dem att se skillnad mellan äkta och förfalskade produkter vid leveransen. Därför är användarna helt beroende av sina leveranskedjor för att få nödvändig kvalitetskontroll och därmed undvika piratkopierade lager.

Använd auktoriserade källor

Att köpa från en auktoriserad NSK-källa är ett säkert sätt att garantera inköp av autentiska lager. När man köper premiumlager från en auktoriserad distributör eller återförsäljare kan användare vara säkra på att det finns strikta tillvägagångssätt för kvalitetssäkring, eftersom detta är en av de många stränga kontrollprocesser som distributörer måste följa för att få NSK-godkännande.

För att verifiera en godkänd källa så kan man besöka NSK:s webbplats, där en fullständig lista över auktoriserade distributörer finns. Alternativt så kan man ringa NSK för att få distributörens status bekräftad.

En ytterligare källa till potentiell risk för kopior är när underleverantörer används för reparationer på maskiner som elmotorer, pumpar, växellådor och fläktar. Det är ibland lätt för en underleverantör - omedveten om farorna (som inkluderar förtida haverier) - att oavsiktligt montera lagerkopior. Därför bör varje underleverantör kontrolleras för att säkerställa att de känner till riskerna kring piratkopiering och har lämpliga kontroller på plats för att undvika felaktiga inköp.

Om det finns några tvivel om lagrenas äkthet kan några grundläggande kontroller hjälpa till att identifiera NSK som den ursprungliga tillverkaren. Till att börja med kan man kontrollera markeringarna. Avsaknad av markeringar är ett uppenbart tecken på att lagren är falska. Om markeringar finns så måste de kontrolleras - liknar de tillverkarens övriga markeringar, eller är de placerade på fel plats i lagret mot normalt? Båda kan peka på piratkopiering.

Otillräckliga kvalitetsstandarder

Dålig kvalitet är en annan faktor som kan hjälpa till att avslöja förfalskade lager. En kontroll av rullelement och banor kan ge viktiga indikatorer, såsom grov yta eller onormalt rullutseende. NSK:s tillverkningsprocesser har förfinats under många decennier och i kombination med strikta kvalitetsförfaranden innebär detta att det inte finns något utrymme för produkter av dålig kvalitet.

Ett annat tips när det gäller att identifiera falska lager är förpackningen. I första hand bör användare kontrollera att lagren har förpackats i lämpligt fraktmaterial. Otillräcklig eller dålig förpackningskvalitet innebär att lagren inte har levererats av NSK. Undersök dessutom pallplacering och vikten på containern och jämför tillverkarens land med leveransens ursprung. Lådans kvalitet bör också kontrolleras.

När den yttre förpackningen har tagits bort, observera själva lagerförpackningen. Liknar dessa andra förpackningar som har tagits emot tidigare? Kontrollera att askarna har rätt markeringar och att logotypen är äkta.

Den enkla lösningen

Naturligtvis kommer köp från en pålitlig källa som en auktoriserad NSK-distributör att ta bort behovet av dessa kontroller. NSK-auktoriserade distributörer är noggrant utvalda och noggrant övervakade, professionella, kunniga och serviceinriktade. Med omfattande lager av NSK- och RHP-produkter och obegränsad tillgång till hela sortimentet levererar dessa distributörer äkta lager snabbt och pålitligt. Dessutom säkerställs allt från lagerhantering och produkt- och tillämpningskunskap, till teknisk rådgivning och support baserat på en heltäckande TCO-metod (total-cost-of-ownership).

Varje NSK-auktoriserad distributör ingår i ett trepartsförhållande som ger den tillförsikt som kommer från en helt och fullt engagerad global och lokal allians. Att köpa från dessa distributörer kommer att säkerställa att användare får fabriksnya, äkta premiumlager med optimal prestanda.

Användare kan besöka www.stopfakebearings.com för att läsa mer om piratkopierade lager.

1) Båda dessa lagerprodukter är förfalskade, visar felaktig förpackning (vänster) och inga markeringar (höger)


Hur man identifierar och undviker att köpa falska NSK-lager

2) Även om de kan likna varandra finns det flera områden där autentiska (vänster) och förfalskade (höger) är olika, inklusive indrag i ändan på rullarna
 

Hur man identifierar och undviker att köpa falska NSK-lager
 
3) Bilden till vänster visar en maskinbearbetad mässingshållare i ett stycke, medan fotot till höger visar en förfalskad hållare i två delar med nitar. Skillnaden i hållare kan orsaka lagerhaveri.
 

Hur man identifierar och undviker att köpa falska NSK-lager

4) Leta efter NSK Authorised Distributor-logo


Hur man identifierar och undviker att köpa falska NSK-lager

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare