www.tillverkning-sverige.com
ALSTOM News

Framgångsrika första testkörningar för smartare och effektivare tåg i Norge 

 Milstolpe nådd för det senaste signalsystemet ombord på tågen.

Framgångsrika första testkörningar för smartare och effektivare tåg i Norge

I början av 2021 kommer tåg utrustade med det senaste ERTMS Baseline 3 Release 2 (BL3R2) ombord tågstyrningssystemet att vara redo för kommersiell trafik i Norge. Nu har det första loket utrustat med det uppgraderade signalsystemet påbörjat testkörningar övervakade från Bane NORs testlaboratorium vid Nyland utanför Oslo.

Jag stolt att berätta att ERTMS BL3R2-signallösning har gjort övergången från pappersprodukt till faktisk testkörning i Norge. Efter ytterligare demonstration och tester kommer de första tågen att certifieras för kommersiell service i Norge i början av 2021, säger Rob Whyte, VD Alstom Nordics.

Testkörningarna av testloket Di8 kommer att äga rum under 10 dagar på banan mellan Roa och Hønefoss. Innan slutet av 2020 kommer samma lok att testas på ett spår med matchande version (BL3R2) i Sverige.

Efter certifiering av en oberoende säkerhetsbedömare har Alstom Onboard ERTMS BL3R2-lösning testats i laboratoriet vid Nyland under de senaste månaderna. Ett första DI8-lok har monterats och förväntas genom digitala tester visa att det är kompatibelt med tidigare versioner av ERTMS-bananläggningarna (B2 och B3MR1) i Norge.

För att stödja effektiv migrering till ett nytt nationellt digitalt tågkontrollsystem i Norge kommer Alstom att leverera en Onboard-lösning som ska integrera den äldre ATC-2 lösningen. Den nya lösningen kommer att vara helt inbäddad, utan extra hårdvara. Det finns flera fördelar med att inte ha någon extra hårdvara; mindre hårdvara innebär mindre installationsproblem och bättre tillgänglighet.

Kontraktet för signalprojektet undertecknades i juni 2018 och består av ramkontrakt för 14 olika järnvägsfordonsägare, förhandlat av Bane NOR på uppdrag av de deltagande tågägarna. Depån, där installationen utförs, ligger intill Campus Nyland; ett test-, tränings- och kompetenscentrum som nyligen invigdes av Bane NOR för implementering av ERTMS i Norge.

www.alstom.com
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare