www.tillverkning-sverige.com
Stauff News

Stauffs korrosionsbeständiga skruvkoppling för 720 bars arbetstryck

För hydraulisk räddningsutrustning och manuella hydraulpumpar.

Stauffs korrosionsbeständiga skruvkoppling för 720 bars arbetstryck
Skruvkopplingen QRC-HI passar för applikationer upp till 720 bar. En nyhet för den aktuella generationen modeller är att de har ett mycket effektivt zink-/nickelbaserat korrosionsskydd och att varje koppling har sin egen kod.

Som ett led av förbättringsarbetet erbjuder Stauff skruvkopplingen QRC-HI för tryck upp till 720 bar med en mycket effektiv korrosionsskyddsbeläggning baserad på zink/nickel. En annan nyhet för den nya kopplingen är en individuell kodning, så att var enda enskild koppling kan identifieras och spåras.

Hydrauliska handpumpar kan enkelt komma upp i tryck på flera hundra bar, och i många applikationer byts använda verktyg då och då – till exempel i hydraulisk räddningsutrustning.

För dessa applikationer erbjuder Stauff en skruvkoppling i sitt stora sortiment, som är speciellt utvecklad för mycket höga arbetstryck. QRC-HI finns i nominell storlek från DN 6,3 till DN 10 och passar till tryck upp till 720 bar och nominella flöden upp till 20 l/min. (beroende av den nominella storleken). Kopplingen öppnas och stängs med en kägelventil, men operatören kan alternativt använda ett utförande med kulventil (QRC-HIB).

Den senaste, omarbetade versionen av dessa skruvkopplingar skiljer sig från föregående serie bland annat tack vare förbättrat korrosionsskydd. Dessa kopplingar tillverkas nämligen nu med en högkvalitativ zink-/nickelbaserad korrosionsskyddsbeläggning, som redan är ett beprövat korrosionsskydd från Stauff.

Beläggningen ger maximalt skydd mot rödrost/basmetallkorrosion under reella arbetsförhållanden och överträffar till och med de högsta kraven i korrosionsskyddsklass K5 som definieras i VDMA-enhetsblad 24576 för rörkopplingar. Beläggningens höga duktilitet ger förutsättningar för en slittålighet utöver genomsnittet vid hög mekanisk belastning. Nu finns QRC-HI-kopplingar tillgängliga med kodning för en snabb identifiering och spårbarhet.

Något som inte har ändrats är QRC-HI:s (eller. QRC-HIB:s) kompakta utförande och låga vikt, den höga kvaliteten och universella användbarhet: Bägge kopplingarna är utbytbara med kopplingar andra fabrikat som uppfyller kraven i ISO 14540.

www.stauff.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare