www.tillverkning-sverige.com
AVTECH News

Ny svensk teknik för att stödja en grönare återhämtning i flygindustrin

Flygning är som kappsegling: det handlar om att använda de bästa vindarna och undvika ogynnsamma luftströmmar.

Ny svensk teknik för att stödja en grönare återhämtning i flygindustrin
Flygbolag kan vinna enorma bränslebesparingar genom att låta nya optimeringstjänster som utvecklats av AVTECH Sweden hjälpa flygplan att undvika ogynnsamma vindar i atmosfären. Det behövs ingen dyr ny hårdvara i flygplanen - alla beräkningar görs på marken och data laddas enkelt upp till flygplanens befintliga utrustning ombord.

För att flygbolagen ska kunna använda de gynnsamma vindarna fullt ut finns den nu en ny väderoptimeringstjänst tillgänglig som visar exakt hur vinden blåser och var det finns dåligt väder i atmosfären. Med denna kunskap kan flygbolagen spara hundratals ton bränsle per månad vilket också innebär mindre utsläpp.

Det bästa med den nya optimeringstjänsten, levererad av AVTECH Sweden, är att flygbolagen inte behöver göra några investeringar för att använda den. Alla beräkningar görs på marken och bara en liten mängd data laddas upp till redan existerande utrustning ombord.

Lågprisbolaget Norwegian är känt som ett av de mest bränsleeffektiva flygbolagen i världen. Företaget började även använda sig av AVTECHs tjänster tidigt, inklusive verktyg för att optimera stignings-, planflykts- och nedstigningsfasen på alla deras flygningar.

"Genom att optimera de olika faserna i en flygning kan vi enkelt undvika onödig användning av motorerna, vilket innebär bränslebesparingar", säger Norwegian-piloten och projektledaren Stig Patey. "Bara genom att flyga smartare har vi räknat en genomsnittlig bränslebesparing på 22 kg per flygning endast i nedstigningsfasen och ungefär 1.6% i planflyktsfasen."

Vid första anblick kanske det inte låter så mycket, men med de 4,4 miljarder passagerarflygningar som genomfördes över hela världen 2018, före covid-19, kunde den totala bränslebesparingen i flygindustrin under ett normalt år utan pandemi vara mer än 1,24 miljoner ton per år. En besparing som motsvarar det årliga koldioxidutsläppet för cirka 300 000 svenska hushåll.

Idag ser det väldigt annorlunda ut när många flygbolag har tvingats att kraftigt minska sin verksamhet på grund av pandemin och för att överleva denna period. Med dessa besparingar i åtanke, och när resesituationen börjar återgå till det normala, är denna nya teknik från AVTECH ett utmärkt verktyg för att återvända som ett smartare och grönare flygbolag. Både bränslebesparingar och kraftigt minskade utsläpp uppnås med väldigt liten ansträngning från flygbolagens sida.

”De besparingar vi har uppnått är en bra affär för oss och goda nyheter för miljön”, säger Patey. "Det bästa är att vi inte behövde investera i någon ny utrustning ombord för att uppnå besparingarna, eftersom alla beräkningar levereras som en tjänst individuellt till alla flygplan."


Ny svensk teknik för att stödja en grönare återhämtning i flygindustrin
Pilot matar in vinduppgifter i flygdatorn

Till priset av en kopp kaffe

Bland AVTECHs andra kunder finns till exempel Southwest Airlines, Easyjet och Eurowings. David Rytter, VD för AVTECH, är säker på att fler flygbolag kommer att ansluta sig till dessa tjänster nu när portföljen har utvidgats till att omfatta alla faser av flygningen och visat sig leverera som förväntat.

”Kostnaden per flygning för vädertjänsten är ungefär som kostnaden för en kopp kaffe, medan besparingen är mycket större, så prislappen borde inte vara ett hinder”, säger Rytter. ”Flygbranschen är dock i allmänhet konservativ och skeptisk till nya idéer. Men vi pratar med flera intresserade flygbolag och jag är övertygad om att våra tjänster kommer att ses som ett enkelt sätt för flygbolagen att bli mer effektiva och miljömedvetna. För att ytterligare sänka tröskeln erbjuder AVTECH även en gratis testperiod med resultatgaranti.”

AVTECHs tjänster har inte kommit ur det blå. Företaget startade som ett flygforskningsinstitut för nästan 30 år sedan och är nu noterat på Nasdaq First North i Stockholm. En kärnkomponent i företagets tjänster är högupplöst väderdata som tillhandahålls av Met Office i Storbritannien.

"Eftersom vi har tillgång till högupplöst data via ett unikt API är vi den enda optimeringsjänsten som kan erbjuda en fyrdimensionell väderprognos med en noggrannhet på 10 km, jämfört med det globala standardflygvädret på 140 km", säger Rytter. "Det betyder att varje enskild flygning kan spara bränsle och minska utsläppen genom att dra nytta av de bästa vindarna längs rutten, precis som en segelbåt som söker den bästa vinden till sjöss."

www.avtech.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare