www.tillverkning-sverige.com
Leuze Scandinavia

Mer säkerhet i tuffa miljöer

Med LBK radarsystem utökar Leuze sitt utbud av säkerhetsprodukter. Ett 3D-säkerhetssystem som pålitligt övervakar riskzoner - även i tuffa miljöer med smuts, damm och svetsgnistor.

Mer säkerhet i tuffa miljöer

LBK säkerhetsradarsystem möjliggör pålitlig 3D-områdesövervakning i tuffa miljöer.

Säkerhet har högsta prioritet i industriella miljöer. Leuze har en ny säkerhetslösning för användning inom detta område: LBK säkerhetsradarsystem - en 3D-lösning för användning i miljöer med smuts, svetsgnistor, sågspån, rök eller fukt. Systemet skyddar riskzoner för maskiner och system - även i tuffa miljöer. "Den stora fördelen med LBK säkerhetsradarsystem är att det är motståndskraftigt mot miljöpåverkan och ändå är mycket känsligt och pålitligt samt upptäcker rörelser", säger Jörg Packeiser, marknadschef - Säkerhet på Leuze. "Dessutom övervakar LBK-radartekniken ett tredimensionellt utrymme och inte bara en tvådimensionell yta."

Sensorer som registrerar rörelser
LBK radarsystem svarar på rörelser och genererar en stoppsignal så snart en person kommer in i det övervakade området. Sensor People skyddar därmed såväl anställda som driftprocesser. Detta beror på att 3D-lösningen avbryter driftsprocesser endast om någon faktiskt förblir i riskzonen. Systemet undviker därmed onödiga avstängningar och ökar samtidigt tillgängligheten till maskinen eller systemet. Så snart alla personer har lämnat riskzonen kan maskinerna sätta igång igen. Radartekniken kan på ett pålitligt sätt skilja mellan människor och statiska objekt, eftersom den även upptäcker stillastående personer lokaliserade i det skyddade området. Statiska objekt, såsom pallar eller materialbehållare, kan lämnas i det skyddade området utan problem. De leder inte till ett systemavbrott.

Flexibel att använda, enkel att installera
LBK säkerhetsradarsystem används främst för omstartskydd och för övervakning av dolda områden. Användare kan anpassa den till sina individuella behov: med sensorernas antal och lägen, med det justerbara driftsområdet såväl som med den valbara öppningsvinkeln. Systemet använder också sin 3D-radarteknik för att övervaka områden på trappsteg eller manuella lager och områden skuggade av icke-metalliska objekt. För att skydda större områden kan upp till sex radarsensorer anslutas till varandra via en styrenhet. På detta sätt erbjuder systemet en maximal övervakningsyta på 15 x 4 meter. De enskilda sensorerna kan anslutas till formgrupper. Om det behövs kan dessa grupper stängas av, vilket gör att systemet kan anpassa sig till dynamiska processer. En annan fördel med LBK säkerhetsradarsystem är att den lättanvända konfigurationsprogramvaran kan anpassas för att definiera systemparametrarna. Certifierade säkerhetsexperter från Leuze finns tillgängliga för att diskutera eventuella applikationer och kan också hjälpa till med konfigurering och driftsättning av system.
 


Mer säkerhet i tuffa miljöer
LBK skiljer pålitligt mellan statiska och dynamiska objekt.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare