www.tillverkning-sverige.com
Pilz News

PILZ ERBJUDER EN NY RADARSENSOR OCH UTVÄRDERINGSENHET FÖR SÄKER SKYDDSZONÖVERVAKNING – SÄKER SKYDDSZONÖVERVAKNING ÄVEN FÖR ROBOTIK!

För säker skyddszonsövervakning även i tuffa miljöer finns det nu ytterligare en sensor för det säkra radarsystemet PSENradar i Pilz utbud: den nya radarsensorn PSEN rd1.2 kan användas för säkerhetskategorin kat. 3/PL d och kan även skydda robotapplikationer på ett säkert sätt. I kombination med utvärderingsenheten PSEN rd1.0 I/O PS ETH, som också är ny, kan det säkra radarsystemet nu integreras ännu enklare i befintliga applikationer, vilket optimerar idrifttagningen. Det säkra radarsystemet kan användas när optoelektroniska sensorer inte riktigt räcker till.

PILZ ERBJUDER EN NY RADARSENSOR OCH UTVÄRDERINGSENHET FÖR SÄKER SKYDDSZONÖVERVAKNING – SÄKER SKYDDSZONÖVERVAKNING ÄVEN FÖR ROBOTIK!

I synnerhet i tuffa miljöer, t.ex. inom träbearbetning, mineral- och stålbearbetning eller tung industri samt inom transport och logistik, utgör PSENradar tillsammans med den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 en säker helhetslösning för skyddszonsövervakning – inklusive bedömning av överensstämmelse.

Den nya utvärderingsenheten PSEN rd1.0 I/O PS ETH analysing unit i det säkra radarsystemet har nu ett Ethernet-gränssnitt och ett PROFIsafe-gränssnitt utöver de redan befintliga gränssnitten. Det innebär att det säkra radarsystemet kan integreras i befintliga applikationer på ett mer mångsidigt sätt. Dessutom kan fler zonuppsättningar genereras. Det förenklar konfigurationen och ökar därmed anläggningens tillgänglighet.

Ny sensor för ännu högre säkerhet

PSEN rd1.2 kompletterar den befintliga radarsensorn PSEN rd1.1 i det säkra radarsystemet PSENradar och har till skillnad från denna en tvåkanalig struktur som möjliggör ett utökat skydd upp till Performance Level (PL) d kat. 3. Det innebär att den nya radarsensorn kan användas i tillämpningar med höjda säkerhetskrav. Radarsensorn monteras via tre axlar, så att även vertikal montering i taket är möjlig tack vare rotationen runt X- och Y-axeln. PSEN rd1.2 kan därför monteras eller implementeras flexibelt och snabbt. Idrifttagningen kan genomföras snabbare.

Samtidigt har den nya radarsensorn PSEN rd1.2 en räckvidd på 5 meter och en smal öppningsvinkel på 20° vertikalt eller 20–100° horisontellt. Ett ytterligare plus är att den nya sensorns öppningsvinkel kan konfigureras i 10°-steg. Den flexibla inställningsmöjligheten vad gäller räckvidd och öppningsvinkel möjliggör snabb och individuell placering av applikationen. Även detta bidrar till högre tillgänglighet.

Med kategorisk säkerhet för robotik

Den nya radarsensorn kan tack vare dess utformning för säkerhetskategori 3 och dess räckvidd på upp till 5 meter även användas i robotiktillämpningar. De säkerhetsinriktade funktioner som systemlösningen hanterar är bl.a. områdesövervakning, dvs. att maskinen försätts i ett säkert läge vid en överträdelse av ett riskområde. Dessutom finns ett intrångsskydd. Det förhindrar att maskinen startar igen av sig själv så länge det finns personer i riskområdet. Detta förhindrar stillestånd och säkerställer robottillämpningens tillgänglighet.

Learning by doing sparar tid

Med hjälp av det säkra radarsystemets Self Teaching Background-funktion, som även den är ny, kan ändringar göras inom varnings- eller skyddszonen under drift. Detta inkluderar till exempel att ställa ner en verktygslåda eller materialskrot. Inlärningsläget ser till att detta inte identifieras som ett intrång i skyddszonen, utan som en anpassning. En ny konfigurering behövs inte göras. Användarna drar nytta av en mer flexibel hantering av materialflödet vid ändringar i efterhand, vilket sparar in på onödigt extraarbete vid implementering av applikationen.

Komplett radarlösning med bedömning av överensstämmelse i ett paket

För skyddszonövervakning i tuffa miljöer erbjuder Pilz en komplett servicelösning från riskbedömning till systemintegration och bedömning av överensstämmelse – allt för hela maskinen från ett och samma ställe. Som en del av denna tjänst får användarna också en radarlösning där en bedömning av överensstämmelse ingår. Tillsammans med den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2 får du en säker, lönsam och omfattande helhetslösning för skyddszonsövervakning i tuffa miljöer.

www.pilz.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare