www.tillverkning-sverige.com
Sandvik Coromant News

Optimerad fräsning för vibrationsfri bearbetning

Ledaren inom skärande bearbetning, Sandvik Coromant har lanserat ett nytt fräsverktyg för hög matning. CoroMill® MH20 är främst framtagen för fräsning av hålrum och fickor i materialen ISO S, M och P. Med CoroMill® MH20 får du säker och vibrationsfri bearbetning, framförallt vid långa överhäng.

Optimerad fräsning för vibrationsfri bearbetning

Sandvik Coromant presenterar en ny fräs för hög matning
Den levererar även förstklassig eggsäkerhet inom en mängd olika industrier och är särskilt väl lämpad för bearbetning av flygplanskomponenter.

CoroMill® MH20 kompletterar befintliga produkter i CoroMill®-sortimentet och fyller ett strategiskt tomrum i produktserien med vändskärsfräsar för hög matning. Med särskilt fokus på tillförlitlighet och minimala vibrationer har CoroMill® MH20 anpassats efter applikationer där komponenterna är särskilt svårbearbetade, som exempelvis inom olje- och gasindustrin, formverktygsindustrin och flygindustrin.

Fräsens förmåga att bearbeta långa överhäng gör den särskilt väl lämpad för flygindustrin. Denna metod är ett viktigt krav vid bearbetningen av de djupa, smala fickor som förekommer vid tillverkningen av de komponenter som utgör flygplansskrovet, t.ex. stödbalkar. Dessa balkar bearbetas oftast i smitt titan och tillsammans med kravet på långa överhäng skapas en utmanande bearbetningsmiljö med stor risk för vibrationer.

Till skillnad mot det konventionella konceptet med fyra eggar har CoroMill® MH20 skär med två eggar. Detta är en fördel eftersom det betyder att eggens svagaste del befinner sig en bit från skärzonen. Då blir hela operationen tillförlitligare och eggen slits inte lika hårt. Det betyder också att bearbetning mot hörn eller vägg inte påverkar nästa egg eller ingångshörnet, så att respektive egg levererar likvärdiga resultat.

Ytterligare en innovation hos CoroMill® MH20 är skärets skäreggsgeometri . Den lutande eggutformningen möjliggör ett gradvis och lätt skärförlopp som kräver lägre effektförbrukning, vilket gör att man kan använda mindre maskiner, samtidigt som den optimerade egglinjen på huvudskäreggen och skärets hörnradie säkerställer ökad bearbetningssäkerhet och tillförlitlig obemannad bearbetning.

”Bearbetning av komponenter till exempelvis flygindustrin, olje- och gasindustrin samt formverktygsindustrin kan vara en utmaning”, säger Sangram Dash, Application Manager hos Sandvik Coromant. ”Enbart inom flygindustrin måste tillverkare kunna hantera förhållanden som tunna golv och väggar, djupa fickor och snäva hörn. Vid utformningen av CoroMill® MH20 låg vårt fokus på de strikta kraven från alla dessa branscher. Verktyget kan t.ex. utföra flera olika operationer för att minska antalet verktyg, omriggningar och verktygsväxlingar som krävs under tillverkningen, och reducerar därmed cykeltiderna och förbättrar tillverkningsekonomin. Dessutom introducerar Sandvik Coromant för första gången optimerade skär för olika ISO-material, även för högmatningskoncept, för att öka bearbetningssäkerheten och produktiviteten.

”Ingenjörer som arbetar inom flygindustrin har verkligen inte råd att göra misstag, speciellt inte när kvalitetskraven på flygmotorkomponenter är så höga. Därför är det högsta prioritet för Sandvik Coromant att kunna leverera tillförlitliga verktyg med en konstant verktygslivslängd.”

Vid utformningen av CoroMill® MH20 la vi särskild vikt vid att förlänga verktygslivslängden och öka tillförlitligheten. I jämförelser med en annan av Sandvik Coromants högmatningsfräsar CoroMill® 415 har det visat sig att vi når upp till 32 % längre livslängd och ger avsevärt bättre komponentkvalitet vid bearbetning av stödkomponenter till flygplansvingar i titan. Dessutom har ytterligare jämförelser med konkurrenternas verktyg visat att CoroMill® MH20 är mycket tillförlitligare med säkrare bearbetningsprestanda vid bearbetning av arbetsstycken i stål och rostfritt stål.

Om du vill veta mer om nya CoroMill® MH20, besök Sandvik Coromants webbplats​.

www.sandvik.coromant.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare