www.tillverkning-sverige.com
WAGO News

SMART OCH HÅLLBAR BELYSNING

Ökad trivsel för både patienter och personal, energieffektivt och automatiskt anpassningsbart. Det är några av alla positiva effekter med det nya belysningsstyrningssystemet som Danijel Glavic på D Elteknik AB har installerat på Ryhovs sjukhus i Jönköping, i samarbete med WAGO.

SMART OCH HÅLLBAR BELYSNING

Ryhovs sjukhus i Jönköping har fått ny belysning installerad och den är riktigt smart. Armaturerna och ljuset anpassar sig ständigt, både efter situation och person. I patientrummen har elingenjören Danijel Glavic programmerat belysning som gör det möjligt att ställa in och anpassa ljuset efter olika situationer. Installationen innebär bland annat att sjukhuspersonalen kan välja vilken styrka de vill ha på respektive armatur beroende på situation. Alla patientrum är installerade likadant för att göra det så enkelt som möjligt.

Danijel är förutom elingenjör även elektriker och arbetar nästan uteslutande med automation, det vill säga att programmera och underhålla automatiskt styrda anläggningar och processer i fastigheter och industrier. I hela sitt snart tjugoåriga yrkesliv har han använt sig av WAGOs produkter och tjänster.

» "DET ÄR ETT BELYSNINGSPROJEKT DÄR VI HAR INSTALLERAT FLERA TUSEN ARMATURER SOM GÅR ATT STYRA PÅ EN RAD OLIKA SÄTT. ALL BELYSNING ÄR SCENARIOSTYRD. KRÄVER PATIENTEN EXEMPELVIS TILLSYN PÅ NATTEN BEHÖVER INTE ALLA ARMATURER TÄNDAS SÅ ATT PATIENTEN VAKNAR" «
Danijel Glavic, Elingenjör inom automation
D Elteknik AB

I en av salarna på sjukhuset, där det krävs hög koncentration och inte finns några fönster med ljusinsläpp, är en så kallad HCL-styrning (Human Centric Lighting) programmerad. Funktionsblocken från WAGO skapar en kurva som följer det naturliga dagsljuset för att skapa en god arbetsmiljö för sjukhuspersonalen.

–Det vi gör i dessa fall är att vi simulerar dagsljuset och ändrar färgen på ljuset genom att ändra inställning från 3000K till 5500K, beroende av tid på dygnet. På morgonen är ljuset mer varmt, mitt på dagen mer klart och vitt och sedan återgår ljuset mot mer varma toner på kvällen. Den här typen av styrningsbelysning ska bidra till välmående och följa kroppens biologiska klocka.

I korridorerna används något som kallas för dagsljusstyrning. Belysningsnivås anpassas automatiskt, med hjälp av funktionsblocken från WAGO, baserat på det tillgängliga dagsljusinsläppet som finns.

–Det som skiljer WAGO från konkurrenterna och gör dem extra bra är att det finns många bra funktionsblock att hämta i deras så kallade bibliotek, helt kostnadsfritt. Det sparar mig både tid och pengar. Dessutom har vi all hantering av dessa bibliotek och dess versioner integrerat i WAGOs programvara.

» "WAGO LEVERERAR EN HELHET. DE ÄR BÅDE PRISVÄRDA, UPPDATERADE OCH HAR ALLTID BRA KVALITET PÅ SINA SAKER. DESSUTOM HAR DE ETT SNYGGT GRÄNSSNITT SOM TILLTALAR MIG" «
Danijel Glavic

I sjukhusinstallationen har Danijel tagit vara på yttre omständigheter för att energieffektivisera anläggningen där möjlighet finns. Den nya delen av sjukhuset exempelvis har mycket fönster och under årets mest ljusa perioder behöver armaturerna i princip inte tändas dagtid.

–Systemet regleras automatiskt vilket gör att ljusnivån håller sig jämn och vi kan säkerställa att uppfylla kravet på belysning i dessa utrymmen. Belysningen styrs också av närvaro. Lösningen gör att energibesparingen för kunden blir stor, berättar Danijel.

Danijel tycker att WAGO har bidragit till att han kunnat programmera belysningssystemen på Ryhovs sjukhus på ett smidigt och smart sätt.

–De är alltid i framkant med sina produkter, det gäller att jag håller mig uppdaterad för att hänga med. Genom åren har vi lärt känna varandra och har ett väldigt bra samarbete och det uppskattar jag, säger Danijel.

www.wago.com
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare