www.tillverkning-sverige.com
Conrad News

Ny jordresistanstång från Voltcraft

Nu tillgänglig på Conrad Sourcing Platform: Voltcraft EMZ-1000 möjliggör enkel, snabb och beröringsfri mätning av jordresistans.

Ny jordresistanstång från Voltcraft

Levererar exakta mätvärden, erbjuder ett omfattande utbud av funktioner och sparar tid under mätprocessen: jordresistanstång Voltcraft EMZ-1000.

  • Inga tidsödande mätningar med jordspett
  • Praktiska funktioner och universellt tillämpbar
  • Utmärkt förhållande mellan pris och prestanda

Att mäta jordningskvaliteten med jordspett är besvärligt, dyrt och tidskrävande. Att använda en mättång är ett praktiskt alternativ för att snabbt och enkelt få tillförlitliga mätdata. Med EMZ-1000 jordresistansmätare från Voltcraft utökar Conrad Sourcing Plattform sitt sortiment inom området VDE-mätteknik. "Ett exakt och lättanvänt mätinstrument som EMZ-1000 är en tillgång i varje mätinstrumentuppsättning. Dessutom gör den gynnsamma prisbilden det ännu mer intressant att införskaffa en jordresistansmätare", säger Susanne Storch, produktchef på Conrad.

Beröringsfri jordresistanstång
Med Voltcraft EMZ-1000 mättång, som består av den spännings- och en strömspole, mäts slingresistansen helt enkelt genom att tångens käftar omsluter ledningen. Denna metod kan användas för att mäta grund och jordstavar på byggarbetsplatser samt för att mäta i system, maskiner, underfördelningssystem, kopplingsskåp eller potentialutjämningsskenor. Susanne Storch säger också: "EMZ-1000 kan användas universellt och i många olika branscher: Oavsett om det gäller hantverk, elinstallation eller åskskydd, inom industrin eller på byggarbetsplatsen - den nya jordresistansmätaren från Voltcraft kan spara värdefull arbetstid och underlätta arbetet."

Omfattande produkterbjudanden med utmärkt förhållande mellan pris och prestanda
Volcraft EMC-1000 har ett stort antal praktiska funktioner för ett smidigt arbetsflöde: För god läsbarhet finns en självlysande fyrställig LCD-skärm som samtidigt kan visa Resistans (0,010 - 1200 Ohm) och växelström 0,00 mA - 20,0 A). Om skärmen inte skulle kunna avläsas direkt möjliggör Data-Hold-funktionen att data kan läsas av senare. Portföljen inkluderar också en datalagringsenhet för 300 mätningar, en inställbar alarmfunktion när gränsvärden överskrids samt automatisk avstängning vid inaktivitet. Trots det låga inköpspriset möjliggör EMZ-1000 exakta jordresistansmätningar. Det gäller för det första vid styrning av mikroprocessorer och för det andra genom integrerad filterteknik som effektivt minimerar mätstörningar. Mättängerna utvecklades för säkerhetsområdena: CAT III 300 V och CAT IV 150 V.

Mer information om jordresistanstången Voltcraft EMZ-1000 finns här.

www.conrad.com

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare