www.tillverkning-sverige.com
Conrad News

Conrad: Ny energikostnadsmätare med datalogger från Voltcraft

För att mäta, analysera och sänka energiförbrukningen: Den nya energikostnadsmätaren SEM5000 från Voltcraft hjälper företag att spara energi.

Conrad: Ny energikostnadsmätare med datalogger från Voltcraft

Voltcraft SEM5000 mäter och lagrar förbrukningsdata från den anslutna förbrukaren, utan behov av åtkomst till företagets IT-nätverket.

  • Tillgång till företagets interna IT-nätverk krävs inte
  • CSV-loggning av förbrukningsdata på SD-kort
  • Exakt registrering av mätdata och därmed även exakta värden för energikostnader - även för de minsta strömvärdena (från 0,3W)

Energikostnaden har blivit en stor kostnadsfaktor och det lönar sig för alla företag att undersöka vilken potential för energibesparing som finns och utnyttja den. Att mäta det faktiska energibehovet för elektriska apparater är det första steget för att kunna optimera förbrukningen och minska energikostnaderna. Voltcraft SEM5000 har utvecklats speciellt för detta syfte och finns nu tillgänglig från Conrad.

Säker och hållbar
Digitalisering, ja tack, men ibland är det enkla det bästa: Voltcraft SEM5000 behöver varken Bluetooth eller WLAN, utan arbetar som fristående enhet och kan därför inte heller missbrukas som kryphål för obehörig dataöverföring eller skadlig programvara. "Data lagras uteslutande på SD-kort för att säkerställa maximal säkerhet för det lokala nätverket. Firmware-uppdateringar görs också via SD-kort, vilket gör det enkelt att anpassa systemet till framtida krav", förklarar Susanne Storch, produktchef på Conrad.


Conrad: Ny energikostnadsmätare med datalogger från Voltcraft

Exakt mätning, enkel utvärdering
Exakt dataanalys krävs för att identifiera onödig energiförbrukning. "Tack vare modern design av kretskort och högkvalitativa komponenter har vi lyckats utveckla en mycket exakt energikostnadsmätare med loggerfunktion", fortsätter Susanne Storch. Voltcraft SEM5000 placeras enkelt mellan eluttag och förbrukare, för att mäta spänning, ström, energiförbrukning samt frekvens och effektfaktor. All data kan visas direkt på skärmen.

Utvärdering och vidarebearbetning av CSV-data görs enkelt på arbetsdatorn, exempelvis i form av diagram. Om den aktuella energitariffen också lagras i Voltcraft SEM5000 visas den faktiska energikostnaden i vald valuta.

Är alla enheter i bra skick?
Voltcraft SEM5000 kan övervaka såväl förbrukningen för en enhet som om den fungerar korrekt. Ökande strömförbrukning kan indikera funktionsstörningar orsakade av tekniska fel. Individuella gränsvärden för strömförbrukning i watt och strömstyrka i ampere kan ställas in, vilket gör att mätenheten kan avge en larmsignal vid överbelastning. Defekta förbrukare kan därmed identifieras i god tid och repareras eller bytas ut.


Conrad: Ny energikostnadsmätare med datalogger från Voltcraft

Lättläst EBTN-display
Enkel avläsning även i dålig upplyst miljö underlättas av en EBTN-display med hög kontrast, som även är optimerad för avläsningsvinkel från 90° (framifrån) till 170° (ovanifrån), eftersom de flesta uttag befinner sig under ögonhöjd. Förbrukningsdelar som är skadliga för klimatet, som uppladdningsbara batterier och vanliga batterier, har valts bort till förmån för en underhållsfri superkondensator.

Kondensatorn levererar energi i upp till 10 minuter, så att du bekvämt kan göra inställningar på skärmen när du sitter vid skrivbordet. Dessutom kan du med en blick på på LED-ringens färg avläsa om energiförbrukningen är hög (röd) eller låg (grön).

Här finns mer information om SEM5000 från Voltcraft.

www.conrad.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare