www.tillverkning-sverige.com
Pilz News

MED ÅTKOMSTBEHÖRIGHETSSYSTEMET PITREADER CARD UNIT FRÅN PILZ TILLDELAS NU BEHÖRIGHETER PÅ RFID-KORT ELLER RFID-KLISTERMÄRKEN

För flexibel och säker hantering av tillträde och åtkomst till maskiner erbjuder automationsexperten Pilz en ny variant av sitt elektroniska åtkomstbehörighetssystem.

MED ÅTKOMSTBEHÖRIGHETSSYSTEMET PITREADER CARD UNIT FRÅN PILZ TILLDELAS NU BEHÖRIGHETER PÅ RFID-KORT ELLER RFID-KLISTERMÄRKEN

Med sitt åtkomstbehörighetssystem PITreader card unit presenterar Pilz nya format för effektiv hantering av tillträdes- och åtkomstbehörigheter: De RFID-kapabla korten PITreader card och klistermärkena PITreader sticker kan användas tillsammans med eller istället för transpondernyckeln PITreader key, som redan har presenterats. Maskinoperatörer får sina individuella behörigheter på transpondern och autentiserar sig med dem på PITreader card unit för att få åtkomst till en maskin eller en anläggning. Operatörer ökar på så sätt den industriella säkerheten eftersom de styr vem som får vilken behörighet och därmed åtkomst till processen. Med de nya transpondervarianterna får operatörer mer flexibilitet i hanteringen av åtkomstbehörigheter. Samtidigt uppfyller de också kraven på ett funktionssäkert driftlägesval.

Ett nyckelkort, många funktioner
RFID-transpondrarna finns både i fritt skrivbara och förkonfigurerade varianter. Ett transparent urtag på PITreader card gör att användare kan se LED-statusindikeringen på åtkomstbehörighetssystemet även när kortet hålls fram. Om RFID-kapabla kort redan används inom företaget kan de också användas tillsammans med PITreader card unit: då behöver användare endast ha ett kort för flera funktioner. På så sätt sparar de tid vid autentisering vid maskinen eller anläggningen och får en mycket flexibel och lättanvänd lösning. I och med PITreader S card unit presenterar automationsexperten dessutom en variant för integrering av OPC UA-standarden, som möjliggör optimal säkerhet och sammankoppling.

Enkel hantering av behörigheter
Administratören hanterar sina användarinställningar, spärrlistor och användardata för transpondernycklar, -kort eller -klistermärken via det grafiska gränssnittet i den tillhörande programvarulösningen PIT Transponder Managers (PTM) från Pilz. Med förkonfigurerade mallar skrivs individuella användarbehörigheter enkelt och med några få steg till RFID-transpondern. Importfunktionen gör det möjligt att läsa in information direkt i den integrerade databasen på kort tid, vilket innebär en avsevärd tidsbesparing för administratören. Om flera avläsarenheter PITreader används inom ett företag organiseras de med programvaruverktyget User Authentication Service (UAS).

PITreader card unit kan användas effektivt i kombination med den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2eller automationssystemet PSS4000 från Pilz för hantering av åtkomstbehörighet och säkert driftlägesval. Helhetslösningen från Pilz bidrar därför till mer safety och security i många olika processer.

www.pilz.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare