www.tillverkning-sverige.com
Conrad News

Hur man övervakar och minskar energiförbrukningen

Kontrollera prestandavärden, utnyttja besparingspotentialen: Conrad Sourcing Platform är en viktig samarbetspartner för kunder som vill ha mer energimedvetenhet i företaget.

Hur man övervakar och minskar energiförbrukningen

Hela framgångskonceptet på en plattform: Även vad gäller att spara och övervaka energi är Conrad Electronic en stark samarbetspartner.

  • Utnyttja besparingspotentialen inom området belysning
  • Mät och utvärdera förbrukningsdata för maskiner och system
  • Analysera elförbrukningen snabbt och enkelt

Stigande elpriser, högre uppvärmningskostnader och en vilja att bidra till miljöskyddet: Fler och fler företag engagerar sig i ämnet energisparande och vidtar lämpliga åtgärder. Conrad Sourcing Platform-teamet informerar om vilka praktiska alternativ som finns för att spara energi i företaget och minska kostnaderna på lång sikt.

Förbud mot lysrör – agera nu!
Konverteringen till smart LED-teknik ger enorm besparingspotential. Många företag har därför redan konverterat ett stort antal av sina ljuskällor till LED, där det är möjligt. Sedan februari 2023 finns det ett förbud mot kompaktlysrör och ringljus i EU, och från augusti 2023 även mot vissa lysrör. Att förbereda och konvertera i rätt tid är viktigt för företag, för att inte hamna i en leveransflaskhals. Att tänka på: Ljuseffekten hos konventionella rör kan inte överföras 1:1 till LED-varianten, eftersom deras strålvinkel inte är identisk.

Conrad-teamet rekommenderar därför användningsspecifik belysningsplanering för att få samma ljusnivå efter rörbytet. Stöd finns från den ledande tillverkaren Ledvance, som inte bara erbjuder ett brett utbud av LED-lampor och modern teknik för smart ljushantering, utan även en gratis nedladdningsbar informationsbroschyr om att konvertera lysrör till LED. Där hittar ni också utförlig information om alternativa belysningslösningar för industrier, kontor, parkeringshus, skolor och träningslokaler.

Förbrukningsmätning på ett enkelt sätt - så fungerar det!
För att optimera energianvändning och energiförbrukning spelar effektivitet en allt viktigare roll. Som ett resultat vill många företag modernisera sina produktionsanläggningar eller ändra tillverkningsprocesserna. Samtidigt måste lämpligt underhåll av systemen säkerställas. Exakt energimätning och korrekt utvärdering av förbrukningsdata för maskiner och system är nödvändiga förutsättningar för energioptimering. Här ger bland andra Chauvin Arnoux stöd med ett omfattande utbud av fortbildningskurser i workshopformat. Dessutom har den välkända tillverkaren prisvärda och lättanvända enheter för Norm ISO 50001-mätningar med sina prestandamätare from PEL-serien, som finns tillgängliga på Conrads Sourcing Platform.

Voltcraft har tagit fram två nya energikostnadsmätare för att snabbt och enkelt mäta elförbrukning. De kopplas enkelt in och utvärderar alla relevanta faktorer, som aktiv effekt, reaktiv effekt, skenbar effekt och fasförskjutning. Voltcraft SEM5000 kräver inte tillgång till företagets eget IT-nätverk och gör det möjligt att mäta energiförbrukning, CO2-utsläpp och få tillhörande kostnadsprognoser enkelt och säkert. Uppmätt data överförs till en PC för vidare bearbetning med hjälp av ett SD-kort och är därför helt oberoende av företagets nätverk.

Dessutom kan eltariffer ställas in för två debiteringsperioder. SEM6000 använder ett Bluetooth-gränssnitt: Den kan styras via IoS eller Android-app och möjliggör exakt mätning och visning av strömförbrukning samt effektfaktor med tre decimaler. Särskilt praktiskt: På båda enheterna ändrar LED-ringen färg beroende på uppmätt effekt.

Mer information om alla lösningar som presenteras inom området energibesparing och -övervakning finns här.

www.conrad.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare