www.tillverkning-sverige.com
norelem

Stöttar nästa generation: norelem uppmuntrar studentprojekt

Att stötta unga talanger är en väsentlig del i norelems företagsfilosofi.

Stöttar nästa generation: norelem uppmuntrar studentprojekt

Återigen påvisas detta genom två aktuella studentprojekt, där norelem stöttar projekt gällande 3D-utskrifter av fiberförstärkta polymerer och utvecklingen av ett höghastighetstransportsystem. Som en del av sin uppmuntran till unga talanger stöttar norelem studentprojekten "FiberFusion" och "Hyperloop" med ett stort antal komponenter.

Målsättningen och uppgiften för norelem ACADEMY är att systematiskt kommunicera ämnen som är relevanta inom maskinteknik. Formaten för att förmedla ”know-how” innebär bland annat produktutbildning om standarddelar samt teknisk utbildning i en mängd olika designämnen. På samma gång uppfyller norelem ACADEMY en av företagsfilosofins grundpelare som handlar om att främja unga talanger. En viktig del i detta är uppmuntran av skol- och elevprojekt, till vilka norelem tillhandahåller komponenter gratis – och samtidigt bjuder på ovärderlig teknisk rådgivning från norelems experter.

Två projekt som norelem nyligen stöttat är "FiberFusion" och "Hyperloop". FiberFusion är ett tvåterminsprojekt vid ETH Zürich som syftar till att utveckla en additiv tillverkningsprocess som ska implementeras med hög precision för kontinuerlig 3D-utskrift av fiberförstärkta polymerer.
Projektgruppen fick ett antal komponenter av norelem. Bland dessa kan nämnas lagerhusenheter av rostfritt stål och gjutjärn, som håller axlar och möjliggör rotation med lite motstånd. norelem tillhandahöll även spännrullar som garanterar kraftanslutning av remdriften, spännsatser som säkerställer korrekt spänning av fibrerna och glidlager för mjuk rotation med låg motståndskraft från fiberrullarna.

Enkel och säker montering är möjlig tack vare kombinationen av vinkelbeslag och kulstålar. Gasfjäderns svängpunkt är monterad på en kula, vilket gör vridning möjlig vid öppning och stängning. Gasfjädern gör det alltså enkelt att öppna och stänga motorhuven.

Ett annat projekt som norelem stöttar med innovativ teknik är utveckling och optimering av ett höghastighetstransportsystem baserat på Hyperloop-principen. Runt 60 studenter från den tvärvetenskapliga gruppen "mu-zero Hyperloop" utvecklade först en prototyp av en transportkapsel inklusive ett nytt drivsystem. I nästa steg utvecklade ett nytt team transportkapseln vidare med en linjär induktionsmotor som optimerades för högre hastigheter.


Stöttar nästa generation: norelem uppmuntrar studentprojekt

norelem stöttade Hyperloop-projektet med en rad komponenter. Med allt från passkilar, som positivt förbinder hjul och axlar och därmed förhindrar vridning, till låsringar som säkrar hjul och lager i axiell riktning spelade norelems komponenter en viktig roll i projektet. norelem levererade även cylinderstift, som hjälper till att underlätta den exakta positioneringen och monteringen av de olika aggregaten, samt dämpande elastomerfjädrar som kopplade bort magneterna från resten av strukturen och kopplade dem till hållarplattorna med hjälp av gängstänger och därmed säkerställde problemfri drift.

I år går norelems stöd in i nästa omgång med ytterligare ett nytt lag.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare