www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK utvald som CDP2022 Supplier Engagement Leader

NSK:s arbete med klimatfrågor i de globala och europeiska leverantörskedjorna har gett dem ett betydande erkännande för tredje året i rad. CDP, en global ideell, icke-statlig organisation specialiserad på att lyfta fram företags miljöpåverkan, har gett NSK högsta betyg i Supplier Engagement Rating 2022 (SER) initiativet.

CDP arbetar över hela världen med att värdera och utvärdera företags och kommuners arbete med att sätta höga mål, hantera risker och avslöja information kring miljöfrågor, och ses som guldstandarden i branschen. SER bedömer hur effektivt företagen arbetar med sina leverantörer i klimatförändringsfrågor, med fokus på nyckelområden som styrning, mål och Scope 3 GHG (växthusgaser). Utifrån dessa faktorer väljer CDP ut vilka företag som uppnår högsta betyg, Supplier Engagement Leaders.

NSK uppnådde den högsta SER-utnämningen mycket tack vare sina koncernövergripande ansträngningar för att skydda miljön genom produkter och tjänster som bidrar till energi- och resursbevarande likväl som för sitt proaktiva initiativ för att minska CO2-utsläppen via företagets aktiviteter. Notera att företaget även uppnådde det näst högsta betyget (A-) i CDP:s 2022 Climate Change and Water Security Rating.

NSK:s mål är att bidra till en hållbar samhällsutveckling - idag och i framtiden. Företagets produkter hjälper fordon och industriella maskiner att kontrollera friktionen och minska energiförbrukningen och CO2-utsläppen. NSK har utvecklat ett eget poängsystem, NECO - NSK Eco-Efficiency Indicator, som en intern guide för att utvärdera hur deras produkter bidrar till miljön på kvantitativ basis. Företaget arbetar även nära sina leverantörer för att eliminera användningen av farliga ämnen och öka användningen av miljömässigt hållbara råvaror. I dag tillverkas 30 procent av NSK Europes lager av »grönt stål» med låga koldioxidutsläpp som produceras i koldioxidneutrala stålverk.

1) Som "Supplier Engagement Leader" arbetar NSK hårt för att mäta och minska miljöeffekterna inom sitt globala och europeiska leverantörsnätverk.


NSK utvald som CDP2022 Supplier Engagement Leader

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare