www.tillverkning-sverige.com
VOLVO CE News

BANBRYTANDE ELDRIVET BYGGPROJEKT VÄLJER ELMASKINER FRÅN VOLVO CE

Elektriska entreprenadmaskiner från Volvo CE har valts ut för att arbeta på ett banbrytande byggprojekt i Östersund som syftar till att 95 procent av alla maskiner och verktyg ska vara elektriska.

BANBRYTANDE ELDRIVET BYGGPROJEKT VÄLJER ELMASKINER FRÅN VOLVO CE

Bygget av en ny förskola i Östersund bryter ny mark när det gäller vad som är möjligt för eldrivna byggarbetsplatser, med det ambitiösa målet att 95 procent av alla maskiner och verktyg som används på platsen ska vara elektriska.

Med ett nollutsläppsmål inkluderat i anbudsförfarandet, krävs det för att uppnå målet ett nära samarbete mellan partnerna i projektet; Fossilfritt Sverige, Skanska, Swecon, Volvo CE och Östersunds kommun.

En Volvo EC230 Electric bandgrävmaskin, den största i ett ständigt växande sortiment av eldrivna maskiner, och en L25 Electric hjullastare beräknas bidra med cirka en tredjedel av de uppskattade besparingarna på 64 ton utsläpp av CO2e - motsvarande vad cirka 6,5 genomsnittliga EU-hushåll släpper ut under ett år.

De två maskinerna kommer att laddas med en snabbladdare och kommer att arbeta på platsen i cirka sju månader. Förarutbildning och support för maskinerna under hela projektet kommer att tillhandahållas av Volvo CE-återförsäljaren Swecon.


BANBRYTANDE ELDRIVET BYGGPROJEKT VÄLJER ELMASKINER FRÅN VOLVO CE

Upphandlingens kraft att driva förändring
Projektet är en del av programmet ”Klimatledarkommuner för offentlig upphandling”, mellan Fossilfritt Sverige - som är ett initiativ från den svenska regeringen - och sex kommuner som arbetar för att öka takten i klimatomställningen och tackla de utmaningar som finns med att införa klimatkrav i offentlig upphandling. Med upphandlingar från städer, kommuner, regioner och myndigheter till ett värde av cirka 800 miljarder kronor per år kan fastställande av klimatkriterier få en betydande inverkan.

Skanskas bygge – det första där det har krävts att skapa en utsläppsfri arbetsplats – är planerat att påbörjas i juni 2023, med färdigställande hösten 2024.

www.volvoce.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare