www.tillverkning-sverige.com
Siemens News

GREEN CARGO LEASAR FEM NYA VECTRON-LOK FRÅN SIEMENS

Alpha Trains, det ledande leasingbolaget för lok och passagerartåg i Europa, är stolta över att nu kunna erbjuda helt nya Vectron AC-lok från Siemens till den skandinaviska godstransportmarknaden.

GREEN CARGO LEASAR FEM NYA VECTRON-LOK FRÅN SIEMENS

Green Cargo, Sveriges största godsoperatör, har tecknat ett långsiktigt leasingavtal för fem Vectron-lok för den skandinaviska korridoren. Dessa Vectron-lok är nya på marknaden och Green Cargo är en av de första operatörerna att leasa denna loktyp. Loken är godkända för drift i Tyskland, Österrike, Danmark, Sverige och Norge och kan köras i en hastighet på upp till 200 kilometer i timmen.

Med dessa nya Vectron-lok moderniserar Green Cargo sin flotta och fortsätter att utveckla sin internationella trafik från Malmö genom Danmark till Tyskland och tillbaka, för att bättre kunna betjäna sina kunder. Alla Vectron-lok är utrustade med ETCS, vilket kommer att ge Green Cargo stor flexibilitet när Sverige gradvis implementerar ETCS under de kommande åren. Loken kommer att levereras under 2023.

Det här leasingavtalet är det första fullserviceavtalet för Siemens Vectron-lok för Alpha Trains i Skandinavien. Alpha Trains har anlitat Siemens Mobility i Sverige för att utföra fullservice på Vectron-loken. Service av loken kommer att utföras i den nyöppnade lokverkstaden i Malmö och vändpunkten i tyska Maschen. Partnerskapet mellan Alpha Trains och Siemens Mobility i Sverige garanterar en högkvalitativ underhållsnivå med fokus på effektivitet för maximerad drifttid och låga driftskostnader.

Alpha Trains är starkt engagerade i att bidra till uppnåendet av klimatmålen genom att stödja omställningen från väg till järnväg och främja miljövänliga rälstransportlösningar. Introduktionen av de nya Siemens Vectron-loken på den skandinaviska godstransportmarknaden är ett viktigt steg mot att uppnå detta mål. Med sin toppmoderna teknik har Vectron-loken även en betydande positiv inverkan på miljön, eftersom de släpper ut betydligt lägre nivåer av föroreningar och växthusgaser än vägtransporter.

www.siemens.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare