www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK breddar utbudet av lager med beständighet mot elektrisk erosion

Efter slutförandet av prestandautvärderingar kan NSK nu erbjuda ett bredare utbud av anti-elektrisk erosionsteknik för axellager som används på elfordon (EV).

Bland de nya alternativen finns övergjutna lager och ledande borstar, vilket höjer NSK:s förmåga att möta olika krav från OEM-tillverkare av bilar när de försöker bekämpa elektrisk erosion och i sin tur förbättra tillförlitligheten och utöka elbilens räckvidd.

Med en växande medvetenhet om världens akuta agenda för klimatförändringar accelererar samhället och industrin sin resa mot koldioxidneutralitet. Den ökande efterfrågan på elbilar innebär att det finns en verklig möjlighet att förbättra transportsektorns hållbarhet, men framgången för denna strävan beror mycket på den underliggande tekniken. Till exempel är en nyckelfråga, för att säkerställa den långa livslängden för elbilar, att förhindra elektrisk erosion av kritiska axelkomponenter såsom lager.

Att förhindra elektrisk erosion blir allt svårare på grund av den högre effekten från elmotorer och högre drivspänningar. Här är tekniker som isolerande keramiska kullager (hybridlager) det mest effektiva sättet att tillhandahålla elektrisk isolering, men är inte alltid den optimala lösningen för applikationer med stora volymer som elbilar.

Ett bra alternativ är att använda plastövergjutna lager, som ger den elektriska isolering som krävs för eaxlar men till en lägre kostnad än keramiska kullager. Noterbart är att NSK konfigurerar sina övergjutna lager för att passa applikationen och eventuella specifika krav. Materialen och tillverkningsprocesserna skulle vara helt olika för en eAxle och de för en järnvägsapplikation, till exempel.

Ett annat alternativ för att motstå elektrisk erosion är användningen av ledande borstar. Trender inom eAxle-motorer går dock mot användning av högeffektiva oljekylda system, för vilka konventionella ledande borstar inte är lämpliga, särskilt i kombination med höga hastigheter. NSK:s nya borstar skiljer sig åt genom att de erbjuder tillräcklig konduktivitet för ett brett spektrum av eAxle-applikationer, även de som involverar kyloljesmorda miljöer. Som en ytterligare fördel är det möjligt att införliva den ledande borsten direkt på axeln för att spara utrymme.

NSK har redan genomfört grundläggande hållbarhetsutvärderingar och kan nu ge kunderna förslag på sina senaste anti-elektriska erosionstekniker, inklusive utvärderingsdata, för praktiska tillämpningar.

Sammanfattningsvis täcker företagets anti-elektriska erosionsalternativ både isolerande och ledande metoder för att möta en mängd olika designkrav som balanserar tillämpnings- och volymkriterier. Dessa tekniker förbättrar tillförlitligheten och inkluderar åtgärder som stödjer minskningen av den totala axelstorleken. De bidrar också till lägre elförbrukning och längre fordonsräckvidd på en laddning.
 
1) Exempel på ett NSK plastövergjutna lager. Foto: NSK


NSK breddar utbudet av lager med beständighet mot elektrisk erosion
 
2) NSK:s anti-elektriska erosionsteknologier bidrar till längre EV-räckvidd på en enda laddning. Foto: Herr Loeffler/Shutterstock
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare