www.tillverkning-sverige.com
Vattenfall News

VATTENFALL BYGGER NY ANLÄGGNING FÖR BIOBRÄNSLE I VÄNERSBORG

I Vänersborg förbereder Vattenfall bygget av Lignum, ett nytt fjärrvärmeverk som ska kopplas till stadens fjärrvärmenät. Anläggningen kommer att eldas med träpellets och innebär en investering på över 100 miljoner kronor.

VATTENFALL BYGGER NY ANLÄGGNING FÖR BIOBRÄNSLE I VÄNERSBORG

Fjärrvärmesystemet i Vänersborg är baserat på återvinning av spillvärmen från Vargön Alloys smältverk. De dagar den spillvärmen inte räcker till används idag pannor för bioolja. Nu kommer dessa att kompletteras med ett nytt fjärrvärmeverk. Anläggningen har fått namnet Lignum, vilket är latin för trä, eftersom det är trä i form av pellets som ska användas som biobränsle.

­Träpellets är ett bra, effektivt och fossilfritt bränsle som också gör att vi minskar vårt beroende av bioolja. Lignum kommer att bli ett bra tillskott till fjärrvärmesystemet här i staden framför allt under de perioder på året när återvinningen av spillvärme från Vargön Alloys inte räcker till för att förse våra kunder med fjärrvärme och varmvatten, säger Henrik Aleryd, anläggningschef för Vattenfall Värme i Vänersborg.

Den nya anläggningen kommer att ha två eldningspannor på vardera nio megawatt. Förberedenade arbeten har redan inletts till anläggningen som ska stå klar under 2024. Investeringskostnaden uppgår till över 100 miljoner kronor.

Fjärrvärmenätet finns i centrala Vänersborg och består av cirka 70 km rör. Fjärrvärmenätet sträcker sig i söder ned till Restad och i öster till Vargön.

www.vattenfall.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare