www.tillverkning-sverige.com
Siemens News

SIEMENS OCH ELVIA SAMARBETAR FÖR ATT ÖKA NÄTKAPACITETEN I DELAR AV NORGE TILL 2030 MED SAAS-LÖSNING

Det norska elnätsbolaget Elvia väljer att använda Siemens SaaS-lösning LV Insights® X, för att automatisera processer och hantera komplexiteten i det norska lågspänningsnätet.

SIEMENS OCH ELVIA SAMARBETAR FÖR ATT ÖKA NÄTKAPACITETEN I DELAR AV NORGE TILL 2030 MED SAAS-LÖSNING

Siemens programvara har implementerats hos det norska elnätsbolaget Elvia, med målet att framtidssäkra hanteringen av Norges distributionsnät. Siemens programvara, LV Insights® X, och det avancerade distributionshanteringssystemet Spectrum PowerTM 7 ADMS, är nu i drift och kommer att ge Elvia relevanta insikter för flexibel hantering av elnätet och snabb ökning av dess kapacitet. Med LV Insights® X kan Elvia utnyttja befintliga data och skapa en digital tvilling för att övervaka nätets status, vilket resulterar i optimerad avbrottshantering. Detta leder till kostnadsbesparingar, förbättrad nätstabilitet och i slutändan kundnöjdhet.

Gemensam innovation var avgörande för utrullningen av båda produkterna hos Elvia. Under processen testade Elvia, tillsammans med andra europeiska elnätsbolag, prototyper av programvaran för att utveckla användarcentrerade lösningar som är enkla och intuitiva att använda. Detta agila tillvägagångssätt ledde till utvecklingen av en produkt som stöder modern och robust nätstyrningsarkitektur.

Den nya SaaS-produkten, LV Insights® X, är en del av Siemens Xcelerator-portfölj – en öppen digital affärsplattform som gör det möjligt för kunder att påskynda sin digitala transformation enklare, snabbare och i stor skala. Det utgör grunden för flexibel, anpassningsbar och skalbar hantering av lågspänningsnät och hjälper till att minska avbrottstiderna med upp till 30 procent. Elvia kan dra nytta av alla fördelar med Siemens Xcelerator-portfölj med hjälp av LV Insights® X då den sömlöst kan integreras i det befintliga systemlandskapet, inklusive Spectrum PowerTM 7ADMS.

www.siemens.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare