www.tillverkning-sverige.com
Universal Robots News

VOLVO CARS NYA AUTOMATISERING: COBOTAR

I dagsläget använder Volvo Cars cobotar från Universal Robots i batterifabriken och i förstationer, såsom vid limning av innertak och vid ytbehandling.

VOLVO CARS NYA AUTOMATISERING: COBOTAR

Robotar och automation har länge varit en del av Volvos Cars tillverkning. Dan Lämkull, som arbetar med strategi och innovation i beredningsorganisationen på Volvo Cars, bekräftar att man ofta pratar om cobotar och fördelar för mindre företag men att det även finns många möjligheter för större bolag.

– För att optimera produktionen är det viktigt att använda rätt metod och teknik där den gör mest nytta. Ibland är det bästa en mänsklig operatör och ibland är det en robot. Cobotarna är små, smidiga och lättprogrammerade. Varför ska vi ställa stora klumpiga industrirobotar för monotona och repetitiva operationer när en cobot är mycket smidigare? Men sen finns det tunga moment där det behövs en starkare maskin, säger Dan Lämkull.

I dagsläget använder Volvo Cars cobotar från Universal Robots i batterifabriken och i förstationer, såsom vid limning av innertak och vid ytbehandling. Dan ser stor potential framåt, särskilt när man har tekniken i åtanke redan när man designar produktionsflödena – vilket är en process som ofta tar lång tid att ändra i större produktioner. Det är just det som är en av anledningarna varför Dan tror att många större företag ligger efter i användningen av cobotar jämfört med mindre företag.

– Kollaborativ automation är en implementerad teknik i många företag, men hos oss är det ganska nytt. Och så är det hos många andra stora företag också. Mindre företag är ofta mer flexibla och snabbfotade i sin utveckling av tillverkningen och flödena. Vi har vaknat lite sent, men vi är igång, säger Dan Lämkull.

Kan ta över oergonomiska arbetsuppgifter
Många uppgifter skulle i framtiden kunna utföras av cobotar, menar Dan, framför allt inom logistik, plock och vid förmonteringsstationer. Ett exempel han tar upp är att skruva fast paneler på dörrar, ett arbete som sliter så pass mycket på operatörernas handleder att de endast får göra uppgiften under 1 timme varje dag.

– Det är både ett tråkigt och ett ergonomiskt ansträngande jobb. Eftersom arbetet görs på en egen dörrlinje, och inte vid monteringsbanan som rör sig 6 meter per minut, så skulle det kunna utföras av en cobot. En annan möjlig uppgift är binpicking. Det görs idag av kolleger som hela dagen står och sorterar små detaljer, vilket en cobot med ett visionsystem skulle kunna göra. Varje del kanske bara väger något kilo, men det repetitiva momentet resulterar i att medarbetare lyfter flera tiotals ton på en vecka, fortsätter Dan Lämkull.

Volvo Cars arbetar tillsammans med Ola Mellström på Universal Robots för att fortsätta utvecklingen av nyttjandet av cobotar och se var den kollaborativa automationen bäst kan nyttjas.

– Vi är igång med flera olika projekt, främst inom skruvdragning och hur vi kan underlätta med det. Ett annat spår är plasmabehandling, säger Ola Mellström, Universal Robots försäljningschef i Sverige.

– Vilket område vi än tittar på är en viktig del att cobotarna gör det möjligt att befria medarbetarna från repetitiva, tråkiga och farliga uppgifter. På så sätt får medarbetare möjlighet att göra mer värdeskapande och oftast roligare uppgifter, fortsätter Ola Mellström.

De två största anledningar Dan ser till att använda cobotar är att minska mankostnaden och att förbättra arbetsmiljön och ergonomin för operatörerna. En annan fördel med cobotar är att det är kort return on investment (ROI). ROI:n varierar på vilken fabrik coboten används i, men i de svenska fabrikerna säger Dan att det utan tvekan finns uppgifter som har en ROI på 9 månader eller kortare. Han påpekar att cobotarna inte är snabbare än en operatör, men de kan köras 24/7 – i mörker och i kyla.

Tydlig trend i Sverige
Det är tydligt att det finns en stor potential i cobot-tekniken för stora tillverkningsföretag, och detta börjar fler och fler stora företag i Sverige få upp ögonen för.

– Det syns tydligt att allt större svenska företag intresserar sig för kollaborativa robotar, i många fall som ett flexibelt komplement till de industrirobotar de redan har i sin produktion, säger Ola Mellström.

Den gemensamma nämnaren för företagen är att de är ute efter flexibiliteten och enkelheten som cobotar för med sig gällande programmering och flyttbarhet. Användningsområdena varierar från palletering till maskinbetjäning.

– Det är flera företag som väljer att använda coboten för en sak på dagen, för att sedan låta den göra något annat på kvällen. Cobotar är här för att stanna och har en stor och viktig roll att fylla för att svenska företag ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga framöver, avslutar Ola Mellström.

www.universal-robots.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare