www.tillverkning-sverige.com
ABB News

ABB OCH WALLENIUS MARINE ÖPPNAR DET FÖRSTA CENTRET FÖR OVERSEA FLEET SUPPORT

Centret i Stockholm förenar OVERSEA:s support för hela fartygsflottor med analysexpertis som kommer att erbjuda rederier personliga tjänster på ett centraliserat sätt.

ABB OCH WALLENIUS MARINE ÖPPNAR DET FÖRSTA CENTRET FÖR OVERSEA FLEET SUPPORT

ABB och Wallenius Marine har öppnat dörrarna till det första OVERSEA Fleet Support-centret, en viktig milstolpe i deras samarbetsstrategi för att hjälpa rederier att förbättra driftsprestanda avseende miljö, teknik och val av rutt och fart.

OVERSEA, ett av sjöfartsindustrins första digitala supportcenter för fartygsflottor som utvecklats som en tjänst, tillhandahåller rekommendationer för att hjälpa alla typer av fartyg att uppnå mätbara prestandaförbättringar, vilket leder till minskad bränsleförbrukning och därigenom minskade utsläpp. OVERSEA drar nytta av ABB:s omfattande expertis inom fartygsteknologier och ABB Ability™ Genix Industrial Analytics och AI IoT-plattformen, kombinerat med bred kunskap inom fartygsdrift och prestandahantering från Wallenius Marine.

OVERSEA Fleet Support Center, som ligger i Stockholm, gör det möjligt för driftsorganisationer, besättningar ombord och OVERSEA Center-experter att använda samma plattform och data för att arbeta tillsammans med problemlösning och förbättra operativ effektivitet. Rederier kan förlita sig på experter från OVERSEA-centret för dagliga råd, periodvis prestandaöversyn och -rapportering, där effektiviteten av givna rekommendationer blir synliga för alla parter. Centret i Stockholm kommer också att arbeta med pilotprojekt för att kontinuerligt utveckla och förbättra OVERSEA-erbjudandet.

Pågående pilotprojekt inkluderar OVERSEA ’Technical’ optimization module (skrov och propeller, huvudmaskinens effektivitet/kondition) och funktioner för övervakning, prognos och åtgärder i linje med Internationella sjöfartsorganisationens Carbon Intensity Indicator (CII).

Projekten kommer också att etablera ett "integrerat system för åtgärder " för att hålla reda på all interaktion mellan Oversea Fleet Support Center och kundens fartyg och kontor. Detta kommer att leverera mer strukturerade arbetsflöden för att distribuera, godkänna och avsluta förfrågningar/rekommendationer, för att säkerställa att åtgärder för att förbättra operativ prestanda utförs.

www.abb.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare