www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK deltar i gemensam utveckling av anpassningsbar robothand

NSK och det tyska centret för luft- och rymdfart utvecklar ett system med robothänder vars syfte är att automatisera manuella arbetsuppgifter, särskilt inom servicebranschen. Konceptet bygger på en anpassningsbar robothand som består av individuellt konfigurerbara fingermoduler, vilket ses som en nyhet inom just det här området. Genom en kombination av mångsidighet och prisvärdhet kommer denna nya innovativa produkt att bidra till automatiseringen av manuellt arbete där olika typer av föremål greppas.

Många länder runt om i världen, inklusive flera europeiska länder, står inför en allvarlig brist på arbetskraft inom ett antal viktiga branscher. Robotar som kan utföra manuella arbetsuppgifter är en utmärkt metod för att hantera denna allt vanligare situation. Utnyttjandet av robotar har dock inte utvecklats tillräckligt inom detaljhandeln, restaurangbranschen och vissa tillverkningssektorer där arbetsuppgifterna kräver en hög grad av fingerfärdighet. En avgörande faktor här är priset. Medan priset på robothänder som bara kan greppa föremål av en enda typ eller storlek är lågt, är robothänder som kan greppa olika typer av föremål extremt dyra.

Mot denna bakgrund samarbetar NSK och tyska centret för luft- och rymdfart för att utveckla ett robothandssystem med fingermoduler som erbjuder enkel konfiguration baserat på enskilda användningsfall. De individuella fingermodulerna gör det möjligt att konstruera robothänder som erbjuder den minimikonfiguration som kunderna behöver för att uppfylla sina behov. Det blir då enkelt att skapa en robothand som antingen bara kan greppa standardprodukter eller en rad olika föremål.

Genom att begränsa produktionen till enskilda fingermoduler, och därmed uppnå storskalig tillverkning, strävar NSK efter att erbjuda en låg enhetskostnad. Detta bör visa sig vara intressant för företag som är aktiva inom användningsområden som kräver smidiga fingerrörelser, enkla layoutändringar och optimerad placering av fingermoduler.

De mjuka rörelserna och det försiktiga gripandet av olika föremål uppnås med hjälp av tråddrivningstekniken från det tyska centret för luft- och rymdfart, medan NSK:s egenutvecklade löstagbara magnetiska mekanism gör att man snabbt och enkelt kan ändra fingermodulernas layout genom att bara dra i en spak för att fästa eller avlägsna delar. När det gäller placeringen av fingermoduler, gav NSK:s digitala tvillingteknik upphov till utvecklingen av en algoritm som optimerar denna uppgift baserat på föremålets storlek och form.

För att bidra till mekaniseringen och automatiseringen inom en rad olika branscher, inklusive livsmedel, detaljhandel, tillverkning, logistik och jordbruk, håller NSK nu på med att ta fram lösningsförslag till robotsystemsintegratörer och kunder med befintlig robotutrustning. Fälttester kommer att påbörjas inom kort.

1) Två fingermoduler, utvecklade av NSK och det tyska centret för luft- och rymdfart, håller en metallskiva


NSK deltar i gemensam utveckling av anpassningsbar robothand

2) En trio med fingermoduler, utvecklad av NSK och det tyska centret för luft- och rymdfart, greppar en plastboll
 

NSK deltar i gemensam utveckling av anpassningsbar robothand
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare