www.tillverkning-sverige.com
norelem

Förbättrad produktionseffektivitet med smarta produkter från norelem

I det dynamiska Industry 4.0-landskapet revolutioneras tillverkningsprocesserna i utvecklingen mot den smarta fabriken.

  norelem.co.uk
Förbättrad produktionseffektivitet med smarta produkter från norelem

Med integrering av intelligenta maskiner och sensorer omformas produktionsanläggningar till att vara felfria i sin tillverkning genom användandet av smarta produkter.

Smarta produkter är utformade för att självständigt samla in och överföra produktions- och användardata genom sömlös kommunikation mellan enheter och öppnar upp för självstyrning och enklare styrning av produktionsprocessen. Detta underlättar och förbättrar komplexa processer i produktionen – och norelem erbjuder ett stort utbud av komponenter som möjliggör utvecklingen av dessa produkter.

Smarta produkter är oumbärliga för en felfri tillverkningsprocess som säkerställer precision och tillförlitlighet genom hela tillverkningsprocessen. norelem erbjuder ett brett urval smarta komponenter skräddarsydda för ett stort antal olika applikationer.

Till att börja med har den intelligenta stödbulten (02015) en stödyta på 30mm som möjliggör exakt positionering av arbetsstycket. Vidare möjliggör kraftsensorn (05899) för snabbspännare exakt kontroll över fastspänningsprocessen, vilket säkerställer att arbetsstycket sitter perfekt fastspänt gång efter gång efter gång. Slutligen övervakas spännstyrkan i realtid med hjälp av spännjärn med kraftsensor (04060) som säkerställer den mest optimala fastspänningen.

Ett urval av norelems smarta produktkomponenter fungerar ihop med blåtandsmodulen. För strömlinjeformad dataöverföring och visualisering erbjuder norelems blåtandsmodul trådlös, kompakt överföring och är universellt användbar till smarta produkter. Den enkla installationen ger en intuitiv och snabb visuell överblick över sensorstatusen.

På liknande sätt används norelem’s gateway som gränssnitt mellan smarta produkter och maskinstyrning och möjliggör realtidsregistrering av aktiveringar och exakt kontroll över processerna. Denna kan användas tillsammans med norelems app för smidig övervakning av flera olika verktyg inom olika arbetsstationer och produktionsanläggningar, vilket förbättrar översikt och styrning.

Marcus Schneck, vd på norelem, kommenterar: ”Smart tillverkning kan optimera effektivitet, produktivitet och säkerhet i tillverkningsprocesser. I vårt engagemang att gå längre än bara vara en tillverkare är vi stolta över att utveckla komponenter som spelar en central roll i utvecklingen av smarta produkter. Det känns fantastiskt att veta att vi är del i utvecklingen mot smarta fabriker och vi är spända på att se hur denna fortskrider i framtiden och vilka möjligheter den ger våra kunder att optimera sina verksamheter”.

norelems smarta produktsortiment utgör en hörnsten på vägen mot förbättrad produktionseffektivitet. Genom sömlös integrering i befintliga arbetsflöden och datadrivet beslutsstöd i realtid hjälper dessa produkter tillverkare att uppnå felfri produktion, optimerade processer och ger konkurrensfördelar i Industry 4.0-eran.


Förbättrad produktionseffektivitet med smarta produkter från norelem

www.norelem.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare