www.tillverkning-sverige.com
ALSTOM News

ALSTOM SÄKRAR UNDERHÅLLSKONTRAKT MED VR SVERIGE AB FÖR X-TRAFIK-TÅGEN I GÄVLEBORG

Kontraktet, som träder i kraft i juni 2025 och sträcker sig över elva år, berör nio två- och trevagns X-trafiktåg.

ALSTOM SÄKRAR UNDERHÅLLSKONTRAKT MED VR SVERIGE AB FÖR X-TRAFIK-TÅGEN I GÄVLEBORG

Alstom, global ledare inom smart och hållbar mobilitet, kommer att underhålla X-trafiks flotta bestående av nio två- och trevagnståg. Underhållet sker genom VR Sverige AB:s nya kontrakt som operatör för X-tågen i Gävleborgs län.

Det elvaåriga kontraktet omfattar både drift och underhåll. Medan VR Sverige AB tar över rollen som operatör, kommer Alstoms verkstad i Gävle att hantera underhållet av X-trafiks tåg.

År 2023 förnyade Alstom sitt underhållsavtal med VR Sverige AB, som initialt värderades till cirka en miljard SEK och omfattade 30 regionaltåg under en tioårsperiod. Nu kommer Alstom dessutom att ansvara för underhållet av X-trafiks flotta bestående av nio två- och trevagnståg i modell Regina, som trafikerar sträckorna från Gävle till Ljusdal och Sundsvall.

"Vi är stolta över vårt samarbete med VR Sverige AB och ser fram emot att fortsätta tillhandahålla vår expertis inom tågunderhåll, vilket säkerställer pålitlighet och effektivitet för passagerarna. Vårt engagemang för att utveckla och underhålla en hållbar och högpresterande tågflotta bidrar till en grönare framtid för kollektivtrafiken," säger Maria Signal Martebo, vd Alstom Sverige.

VR Sverige AB är en del av finska VR Group. VR Sverige ansvarar för Pågatågen i södra Sverige på uppdrag av Skånetrafiken, Skånes kollektivtrafik, och Östgötapendeln, Smålands järnvägsnätverk. I Stockholm driver VR Sverige bussar, spårvagnar och lokaltåg på uppdrag av SL, Stockholms kollektivtrafik. Det finska VR Group är Finlands järnvägsnätverk som har drivit tåg, bussar och spårvagnar i Finland i 160 år.

www.alstom.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare