www.tillverkning-sverige.com
Schneider Electric News

SCHNEIDER ELECTRIC OCH NVIDIA INLEDER AI-SAMARBETE FÖR DESIGN AV DATACENTER

Partnerskapet innebär nya referensdesigner för datacenter som ger ett robust ramverk för att implementera NVIDIAs accelererade beräkningsplattform.

SCHNEIDER ELECTRIC OCH NVIDIA INLEDER AI-SAMARBETE FÖR DESIGN AV DATACENTER

När AI applikationer får fotfäste i olika branscher krävs det mer resurser än traditionell databehandling. Tekniken har drivit fram märkbara förändringar och utmaningar inom datacenterdesign och drift vilket ställer nya krav på operatörer att skapa energieffektiva och skalbara anläggningar. När Schneider Electric och NVIDIA samlar sin expertis inom infrastruktur för datacenter och avancerad AI-teknologi, introduceras de första offentligt tillgängliga referensdesignerna för datacenter för AI.

I den första fasen av samarbetet introducerar Schneider Electric referensdesigner till datacenter som skräddarsys för NVIDIAs accelererade beräkningskluster byggda för databehandling, simulering, elektronisk designautomation, datorstödd läkemedelsdesign och generativ AI. Fokus kommer att ligga på att möjliggöra högeffektiv kraftdistribution, vätskekylda IT-system och styrsystem utformade för enkel driftsättning och tillförlitlig drift för högdensitetkluster. Samarbetet syftar till att erbjuda datacenter de verktyg och resurser som behövs för att sömlöst integrera nya AI-lösningar i infrastrukturen vilket effektiviserar det operativa arbetet och säkerställer en pålitlig livscykel.

För att tillgodose den ökade belastningen av AI-system kommer referensdesignerna att erbjuda en robust ram för att implementera NVIDIAs plattform i olika datacenter – samtidigt som prestanda, skalbarhet och hållbarhet optimeras. Partners, ingenjörer och datacenterledare kan använda designen i befintliga utrymmen i datacenter som stödjer nya utrullningar av AI-servrar med hög densitet, men även nya projekt som är fullt optimerade för ett vätskekylt AI-kluster.

Utöver referensdesignerna för datacenter kommer AVEVA, dotterbolag till Schneider Electric, att ansluta sin plattform för digitala tvillingsystem till NVIDIA Omniverse. En integration som gör det möjligt för designers, ingenjörer och andra aktörer att sömlöst samarbeta – samtidigt som design och implementering av komplexa system accelereras. Dessutom reduceras kostnader och tid till marknaden.

– Med hjälp av vår omfattande data och kapacitet på det digitala tvillingsystemet förbättrar NVIDIAs teknologier våra förmågor att skapa en realistisk och engagerande upplevelse. När vi slår samman våra tekniker skapar vi en industriell virtuell verklighet där man kan simulera processer, modellera utfall och skapa förändring i verkligheten. Denna sammansmältning av digital intelligens och verkliga resultat har potential att förvandla hur industrier kan arbeta säkrare, effektivare och mer hållbart, säger Caspar Herzberg, VD för AVEVA.

I samarbete med NVIDIA planerar Schneider Electric att utforska nya områden inom olika branscher och på så sätt förverkliga sin vision om forma framtidens teknologi och driva positiv förändring.

Mer information kommer att finnas tillgänglig på Schneider Electrics Innovations Summit i Paris den 3 april.

www.se.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare