www.tillverkning-sverige.com
Endress+Hauser News

PROCESSUTVECKLING GENOM DATAREVOLUTION

Endress+Hauser presenterar sig som en partner för digital processoptimering på Hannovermässan 2024.

PROCESSUTVECKLING GENOM DATAREVOLUTION
Digitala ekosystem inom industrin

Temat för Hannovermässan 2024 är ‘"Energizing a Sustainable Industry". För att göra olika brancher mer hållbara och effektiva på lång sikt behövs en infrastruktur för det digitala ekosystemet, som genererar transparenta dataströmmar och optimerar processer. Endress+Hauser kommer presentera sina lösningar inom digital processoptimering i hall 15, monter E52, från den 22 till den 26 april 2024.

Från planering till processdesign: digitala tvillingar på frammarsch
Den standardiserade digitala tvillingen spelar en nyckelroll inom industrin. Den är gränssnittet för fysiska enheter och komponenter i den digitala världen och möjliggör kartläggning av kompletta anläggningar i IT-system – för simulering, kontroll och förbättring av processer.

Syftet är att minska manuell engineering genom att förbättra befintlig information i fältenheter med information från tillverkaren, t.ex. data för statusen "som planerat" från datorstödda utvecklingsverktyg. På så vis kan kunderna ta del av den tillgängliga datan i digital och standardiserad form, oberoende av tillverkare, samt undviker felaktig och dubbel datalagring.

Som en del av Open Industry 4.0 Alliance initiativ "Follow the Twin Challenge" använder Endress+Hauser automatisk identifiering av fysiska objekt enligt IEC 61406. Denna standard definierar ett unikt, maskinläsbart ID som fästs på ett fysiskt objekt, i likhet med en märkskylt eller etikett. Detta gör det möjligt för kunderna att enkelt hantera de leverantörsdata som krävs för deras processer, från utveckling till drift hos olika oberoende leverantörer.

Processdesign för mervärde: Netilions digitala ekosystem
Fältinstrumenten i en genomsnittlig industrianläggning omfattar tillsammans över 240 000 filer med dokumentation. Datahanteringen tar mycket tid eftersom instruktioner, rapporter, certifikat och andra dokument fram till nu har behövt matas in och tilldelas manuellt.

Den Netilion-produkt som utvecklats av Endress+Hauser erbjuder digitalt stöd för dessa processer baserat på den digitala tvillingen: alla filer kan automatiskt länkas till fältenhetens digitala tvilling i Netilion-biblioteket och samlas så att alla dokument snabbt finns till hands. Netilion Connect erbjuder anslutning via ett standardgränssnitt (API) för användning i olika andra IT-system så att den registrerade datan även kan användas i efterhand.

Webbapplikationen Netilion Analytics bearbetar datan och ger en översikt över alla delprocesser och alla komponenter från ett brett utbud av tillverkare som registrerats i systemet. Kunder kan använda denna översikt för att standardisera sin utrustning och förbättra sina processer.

Mervärde för processoptimering: tidig upptäckt av översvämningar
Endress+Hauser använder redan Netilion i ett annat program för snabb varning vid översvämningar. Det innefattar datainsamling från vattennivåmätare och regn- och markfuktighetssensorer i den region som ska övervakas. Datan som samlas in kompletteras med andra externa data som väderprognoser och terränginformation.

www.se.endress.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare