www.tillverkning-sverige.com
Vattenfall News

VATTENFALL OCH CEMVISION I NYTT SAMARBETE OM LEVERANSER AV CEMENT MED NÄRA NOLL UTSLÄPP

Det nya cementet kan potentiellt minska utsläppen av koldioxid med 95 procent jämfört med traditionellt cement.

  group.vattenfall.com
VATTENFALL OCH CEMVISION I NYTT SAMARBETE OM LEVERANSER AV CEMENT MED NÄRA NOLL UTSLÄPP

Vattenfall och Cemvision har tecknat en avsiktsförklaring om utveckling och framtida leveranser av ett cement med nära noll utsläpp av koldioxid.

Det nya cementet har flera möjliga användningsområden, så som fundament för vindkraftsproduktion, eldistribution och prefabricerade byggelement. Både Vattenfall och dess underleverantörer kan bli viktiga nya kunder till denna nya innovativa produkt.

Cemvision utvecklar cement som framställs av bland annat återvunnet restmaterial från gruv- och stålindustrin, i en process där Cemvisions ugnar drivs av fossilfri energi. I jämförelse med traditionell cementproduktion, som i och med användandet av jungfrulig kalksten och fossila bränslen släpper ut stora mängder koldioxid, så kan Cemvision minska koldioxidavtrycket med upp till 95 procent.

Vattenfall har som medlem och grundare av First Movers Coalition utlovat att minst 10 procent av inköpen av cement eller betong ska vara så nära noll utsläpp som möjligt till 2030. FMC:s övergripande mål är att vidta klimatåtgärder genom att skapa en marknad för framväxande teknologier som är avgörande för att nå nära noll utsläpp till 2050.
 
www.vattenfall.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare