Vattenfall News

VATTENFALL BYGGER VINDKRAFTSPARKEN VELINGA

Vattenfall har fattat ett investeringsbeslut om att bygga en vindkraftspark i Velinga, utanför Tidaholm. Bygget beräknas starta i slutet av 2023 och parken väntas tas i drift i början av 2026.

VOLVO CE News

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT GÖR LADDNINGEN MER FLEXIBEL MED MOBILT KRAFTAGGREGAT

Volvo CE utökar sitt växande utbud av laddningslösningar med ett mobilt kraftaggregat – konstruerat för att tillhandahålla flexibel och varaktig kraft till avlägsna platser eller arbetsplatser utan eller med bristfällig elnätstillgång.

Vattenfall News

VATTENFALL SKA OPTIMERA INDUSTRIFÖRETAGET HYDROS NYA BATTERIER

Hydro Extrusions, med anläggningar i Sverige för tillverkning av aluminiumprodukter, och Hydro Rein, har valt Vattenfall som samarbetspartner i ett batteriprojekt med en total effekt om 4,5 MW.

Gå med i 155 000+ IMP-följare