VOLVO CE News

SWECONKUND I TYSKLAND KÖPER 40 NYA VOLVOMASKINER 

 Swecon har vunnit en stororder under sommaren. 40 nya maskiner ska levereras till en av Swecon och Volvo Construction Equipments största kunder i Tyskland, Hoffmann Baumaschinen, under slutet av 2020.

ABB News

ABB:s robotar säkrar Delicatobollen till kaffet 

 Bättre arbetsmiljö och lägre produktionskostnad. Delicatos investering i ABB-robotar blev ett lyft för Nordens största tillverkare av konditorivaror.

Conrad News

CONRAD OCH TDK-LAMBDA GERMANY INTENSIFIERAR SITT SAMARBETE

Conrad Sourcing Platform och världens ledande tillverkare av kraftförsörjning intensifierar sitt samarbete för en e-handelskampanj inom området DC/DC-omvandlare.

NSK

NSK-akademin lägger till online-utbildningsmodul för livsmedelstillämpningar

Den populära och ständigt växande NSK-akademin - www.nskacademy.com - har lagt till en ny utbildningsmodul till sin kursportfölj. Den nya modulen ger en omfattande översikt över alla faktorer som är relaterade till lageranvändning i livsmedels-och dryckesindustrin och syftet är att öka kunskapen hos de som är involverade i att utveckla och specificera maskiner för denna sektor. I likhet med varje utbildningsmodul som finns från NSK Academy kommer de som slutför kursen att få en serie frågor för att testa sina kunskaper. Deltagare som uppnår 80% godkännande får ett utbildningscertifikat.

NSK

Stora risker med pirattillverkade lager

Förfalskade rull- och kullager är ett global problem där alla marknader utsätts för riskerna att köpa produkter av låg kvalitet. Som en ledande tillverkare av högkvalitetslager fokuserar NSK på att bekämpa detta problem som sätter säkerheten i farozonen och i slutändan leder till att användare upplever minskad tillförlitlighet och högre livscykelkostnader.

Wittenstein News

Upptäck XP serien!

alpha Premium Line.

NSK

Återvinningsanläggning sparar över 50 000 euro per år med NSK-monterade lager

En återvinningsanläggning, som upplevde regelbundna fel i monterade lager på transportören på en optisk sorteringsmaskin, har uppnått stora besparingar och vinster efter övergången till NSK:s SNN-seriens lagerhus utrustade med NSKHPS sfäriska rullager. Tack vare minskningen i kostnader för utbyteslager, stillestånd och underhåll sparar anläggningen 51 174 euro per år.

Southco

Nytt roterande spärrmanöverdon från Southco har modern design och integrerad elektronisk låsfunktion

Southco har utökat sin framgångsrika serie av rotationsbaserade låslösningar med en ny version som kombinerar nyckelfri elektronisk låsning med modern design. Southcos AC-11-EM Rotary Latch Actuator med elektronisk låsfunktion eliminerar behovet av mekanisk nyckelåtkomst när den är ansluten till en fjärråtkomststyrenhet, t.ex. en nyckelfob, eller till ett befintligt styrsystem, till exempel en knapp placerad i fordonets interiör.

Gå med i 15 000+ IMP-följare