Softing Industrial Automation GmbH

Softing Industrial introducerar edgeConnector för integrering av Allen-Brdaley-enheter i industriella edge-applikationer

Softing tillkännager utökningen av sitt Docker-baserade edgeConnector-sortiment med introduktionen av edgeConncetor Allen Bradley PLC som ger smidig åtkomst till data från ControlLogix and CompactLogix-kontroller.

VOLVO CE News

UPPKOPPLAD FÖRARE MED DET DIGITALA VERKTYGET MY EQUIPMENT

En ny digital lösning från Volvo CE lanseras för att förbättra förarens upplevelse, stärka den elektriska omställningen och ge dem produktivitet och energieffektivitet.

SICK AB (Sweden)

SICK Inspector83x ger dig AI-kvalitetskontroll färdig att användas

I och med lanseringen av visionsensorn Inspector83x 2D möjliggör SICK machine vision-inspektioner med Artificiell Intelligens för standardinspektioner i krävande produktionslinor med högt tempo.

ABB Sweden News

ABB FÖRST MED ATT UPPNÅ EFTERSTRÄVAD IE6-HYPEREFFEKTIVITET MED MAGNETFRIA MOTORER

Den beprövade synkrona reluktansmotorn (SynRM) är den första magnetfria konstruktionen som uppnår IE6-hypereffektivitet – en eftersträvad effektivitetsnivå som enligt ABB har 20 procent lägre energiförluster jämfört med liknande IE5-motorer.

PEPPERL+FUCHS PROCESS AUTOMATION

Smart-Ex 03-5G smartphone digitaliserarkommunikationen i spanska energiparker

Ett av Spaniens största integrerade energibolag, Cepsa, driftar två energiparker i södra Spanien. I många år har de anställda på anläggningen förlitat sig Pepperl+Fuchs produkter för att kommunicera med varandra och dokumentera dagliga uppgifter, så som underhåll.

Gå med i 155 000+ IMP-följare