www.tillverkning-sverige.com
Ingersoll Rand

Ingersoll Rand introducerar en 100-procentig inline tryckluftsmanövrering

Detta nya manövreringshandtag är avsett att användas inom enkla hanteringar av laster, från 5 till 225 kg. Det är den enda modellen på marknaden som är helt pneumatisk, och när den används tillsammans med Ingersoll Rands standardområde av pneumatiska belastningsutjämnare behöver den inte någon elektrisk nätanslutning. Med ergonomisk inställning av lasten, vilket bidrar till större produktivitet, får användaren en säker känsla av kontroll.

Ingersoll Rand introducerar en 100-procentig inline tryckluftsmanövrering
Med inline-kontrollen utförs höjningen och sänkningen av lasten intuitivt genom att manövreringshandtaget används. Teknikern kontrollerar alla rörelser med en hand. Handtaget har en 100-procentig känslighet, och rörelsens hastighet är alltså motsvarande operatörens ansträngning. Lasten kan placeras effektivt och direkt på komponenten med ett arbete som motsvarar fem procent av dess egen massa.

Sätts ingen press på manövreringshandtaget förblir lasten ändå balanserad, oavsett var lastbalansen finns på utbredningsområdet. Med en enkel pneumatisk sensor på griparen kan två olika laster mycket lätt balanseras: den tomma griparen eller den som har en komponent att manövrera. Inline-kontrollen lämpar sig dessutom för många olika slag av laster som börjar vid omkring 80 procent av en lastutjämnares kapacitet.

Installationen av inline-kontrollen är mycket enkel, eftersom den helt och fullt fungerar på tryckluft. Majoriteten av delarna (kontrollboxar, kontrollbord, manövreringshandtag, gripare etc) är Ingersoll Rands standardprodukter.

Genom den hundraprocentiga tryckluften underlättas även underhållet och garanterar en större pålitlighet i den händelse användningen blir mycket intensiv.

Ingersoll Rand erbjuder en inline-kontrollmodell som passar bäst till användning enligt följande kriteria: järnvägar, kvadratiska klamrar, manipulatorarmar, cykeltid, vertikal drift, horisontell rörelse, antal laster och deras tyngder, typ av gripare och komponenter samt total höjdtillgänglighet.

Solution-teamet hos Ingersoll Rand kan även, på beställning, utveckla en specifik kundanpassad gripare.

Ingersoll-Rand
Aymeric Dupont-Franklin, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare