www.tillverkning-sverige.com
MAPLESOFT

MapleSim Connectivity Toolbox som hjälp att öka och förlänga

MapleSim Connectivity Toolbox som hjälp att öka och förlänga
Strax efter publiceringen av MapleSimTM annonserade MaplesoftTM tillgängligheten av MapleSim Connectivity Toolbox. Denna nya produkt gör det möjligt för användare att exportera högpresterande modeller av MapleSim till Simulink® och alltså, som en del av deras verktygskedjor, dra nytta av den intuitiva, multidomäna fysikaliska modellerande miljön hos MapleSim.

Genom att använda denna verktygslåda, omvandlas automatiskt högpresterande och tillförlitliga modeller hos MapleSim till S-Function-block för skarvfria implikationer i Simulinks diagram. Modeller skapade på detta sätt är mycket effektiva tack vare MapleSims symboliska förberedning och optimerade kodgenerering. För många system där originalmodeller skapas, är användandet av MapleSim det enda sättet att få fram en simulering som är tillräckligt snabb för att använda i realtidsutförande.

Tilläggas bör att denna verktygslåda gör det möjligt för tekniker att bättre förstå och lättare återanvända modellerna med hjälp av MapleSims analysverktyg och dokumentering av konstruktionernas egenskaper.

- MapleSim Connectivity Toolbox gör att tekniker kan konstruera sina modeller under kortare tid och med mindre ansträngning. Genom att använda MapleSim är det enklare att bygga de komplicerade delarna i modellerna och få bättre resultat, säger Laurent Bernardin, Chefsforskare och Vice Verkställande Direktör för Forskning och Utveckling hos Maplesoft.

- Programmet ombesörjer inte bara betydelsefulla tidsbesparingar, utan gör det även möjligt för teknikerna att utöka och förlänga sina Simulink-modeller på sätt som vore extremt svåra och ibland omöjliga utan MapleSim.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare