www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK-initiativ bekämpar pirattillverkning

Som en respekterad och eftertraktad tillverkare av premiumlager har NSK länge varit utsatt för skrupelfria förfalskare. För att lura både OEM och användare drar sig pirattillverkarna inte för något när det handlar om att öka lönsamheten i sin olagliga verksamhet. Men NSK slår tillbaka med en rad åtgärder för att komma åt piratverksamheten.

Som exempel på omfattningen av problemet upptäcktes nyligen cirka 23 000 förfalskade NSK-paket och etiketter i Hebei-provinsen, Kina, medan ett uppföljningsfall på en annan fabrik som ägs av samma tillverkare avslöjade över 90 000 förfalskade förpackningar och 10 falska tryckplåtar med logotyper och text för fyra stora leverantörer av lager, inklusive NSK.

Vid granskningen av lokalerna visade utbudet av maskiner och utrustning vilken kapacitet många förfalskare har till sitt förfogande. Flera maskiner för tryckning, laminering, stansning, veckning och skärning upptäcktes. Bortsett från de falska förpackningarna hittade tjänstemän också många travar av ostansade paket, varav de flesta var NSK.

Alla produkter konfiskerades och fördes till MSB (Market Supervisory Board), det lokala kontoret för varumärkesintrång.

Att avslöja de verkliga kostnaderna
Inköp av förfalskade lager är inte kostnadseffektivt. Även om sådana produkter kan komma med en lägre prislapp kommer vinsten nästan alltid att försvinna på grund av problem som dålig maskinbearbetning och användning av lägre materialkvalitet. Förtida lagerhaveri påverkar produkt-/systemtillförlitligheten och skapar oplanerade underhålls- och reparationskostnader, vilket i sin tur ökar TCO (total cost of ownership). Det finns också en stor kostnad i samband med efterföljande skador på företaget som köpt lagren samt deras varumärke.

NSK vill skydda kunder genom att få bort oseriösa aktörer och produkter som kan haverera för tidigt, och minst lika viktigt, har en inneboende säkerhetsrisk. Syftet är att eliminera brottsliga syndikat, avbryta pirattillverkning och distributionskanaler och vidta rättsliga åtgärder mot de kriminella.

En stor del av denna insats innebär samarbete med myndigheter i Kina. Samarbete med tull- och gränskontroll tjänar till exempel till att skydda mot utflödet av falska lager. För att komplettera dessa ansträngningar bedrivs även razzior från statliga och lokala myndigheter.

Låt appar göra jobbet
Teknik har en viktig roll att spela i kampen mot kopierade lager. Ett bra exempel är den nyligen utvecklade ”NSK Verify”-appen som gör det möjligt för kunder att utvärdera äktheten av lager genom att använda sina smartphones för att skanna en unik 2D-streckkod som finns på asken.

Som det senaste steget i att eliminera falska lager har NSK gått samman med WBA (World Bearing Association) för att skapa en ny app som passar flera tillverkare, “WBA Bearing Authenticator: WBA Check”. WBA arbetar globalt för att upprätthålla lagen och avslöja pirattillverkare och eliminera falska lager - med hjälp av bland annat apputveckling. Denna ideella förening främjar de gemensamma intressena för den globala lagerindustrin med bland annat öppet ekonomiskt engagemang, hållbar utveckling och skydd av lagliga rättigheter. NSK är en aktiv medlem.

I likhet med NSK Verify utvärderar WBA Check-appen lagrens äktheten hos WBA:s medlemsföretag genom att skanna en kompatibel 2D-streckkod, vilket gör det enklare för kunder som använder lager från flera tillverkare. Om ett oregistrerat lager upptäcks meddelar appen NSK automatiskt.

Använd en auktoriserad källa
Även om appar är idealiska för att identifiera falska lager, som redan har kommit till slutanvändaren, är det bättre ur ett förebyggande perspektiv att se till att kunder handlar uteslutande från auktoriserade NSK-distributörer och -återförsäljare. Sådana försäljningskanaler erhåller originalprodukter direkt från NSK-gruppen och tillför dessutom mervärde genom rådgivning, eftermarknadsservice och garantier.

Tillsammans med alla dessa ansträngningar främjar NSK regelbundet sitt varumärke via varumärkesskyddsaktiviteter, i kombination med utbildningsprogram för distributörer och kollegor.

NSK är fast beslutet att avsluta pirattillverkning och hjälpa kunderna att dra nytta av fördelarna med äkta, högkvalitativa och pålitliga lager.

WBA Check-appen kan laddas ner från den officiella WBA-webbplatsen på www.stopfakebearings.com/#buysafely

1) NSK har gått samman med WBA för att skapa en app för flera tillverkare
 

NSK-initiativ bekämpar pirattillverkning
 
2) Appen “NSK Verify” låter kunder bedöma lagrens äkthet
 

NSK-initiativ bekämpar pirattillverkning
NSK-initiativ bekämpar pirattillverkning
 
3) Att använda NSK-auktoriserade distributörer garanterar kunderna äkthet


NSK-initiativ bekämpar pirattillverkning

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare