www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK breddar kärnfokusområdena med tillverkningsteknologi

Under många år har NSK fokuserat på sin utvecklingskompetens inom fyra kärnteknologier - tribologi, simulering/analys, mekatronik och materialteknik. Nu har dessa kärnområden breddats med ett femte område: tillverkningsteknologi. Övergången till »fyra kärnteknologier plus en», belyser den ökande betydelsen av optimerade maskiner, system och utrustning för tillverkning av högkvalitativa lager. Genom denna breddning möter NSK efterfrågan på växande globala trender som IoT, Industry 4.0 och artificiell intelligens (AI).

Då NSK utvecklar nya generationer av lager omfattar högre hastigheter, lägre friktion, förbättrad energieffektivitet och förlängd livslängd de viktigaste målen som företaget strävar efter att uppnå, även under svåra miljöförhållanden. Kort sagt så fokuserar NSK på kärnteknologier som erbjuder den största nyttan när det handlar om att förbättra lagrens egenskaper och prestanda.

Med en femte kärnteknologi, som bygger på tillverkning, betonar företaget det noggranna tillvägagångssätt som krävs för att producera högkvalitativa lager som hjälper till att maximera både precision och effektivitet.

NSK:s produktionskapacitet utvecklas och optimeras mestadels internt, vilket är fördelaktigt eftersom dess internationella nätverk med 64 produktionsanläggningar i 13 länder använder modernaste tillverkningsteknologi. Många av dessa teknologier använder digitaliseringsstrategier för att möjliggöra högeffektiv, flexibel och hållbar produktion. Genom att använda IoT ökar exempelvis NSK optimeringen av företagets fabriksnätverk genom att förse tillverkningsteknologin med AI. Företaget satsar också på att skapa smarta fabriker som sparar på utrymme och energi och minskar på behovet av arbetskraft.

Investeringar i de andra fyra kärnteknologierna kommer naturligtvis att fortsätta i framtiden. Med de senaste högeffektiva spårskullagren för elmotorer visar exempelvis NSK förbättringar som kan uppnås genom intelligent tribologiskt utvecklingsarbete. För dessa lager har företagets tribologispecialister utvecklat EA7, ett fett som minskar intern friktion. I samband med optimerad fettfyllning leder denna innovation inte bara till väsentligt reducerad friktion och därmed högre energieffektivitet, utan fördubblar även tidsintervallet för service av elmotorer.

NSK:s inflytande i detta område har erkänts av en utmärkelse från Japanese Society of Tribology (JAST), som nyligen förärade NSK med Tribology Technology Award 2019. Priset delades ut för ett forskningsprojekt som för första gången möjliggör den mycket exakta och samtidiga mätningen av smörjmedelfilmens tjocklek och bristningsuppkomst i fettsmorda lager som arbetar i låga hastigheter. Resultaten från dessa mätningar bidrar till utvecklingen av lågviskositets- och friktionsreducerande smörjmedel som minskar det erforderliga vridmomentet och i sin tur minskar koldioxidutsläppen vilket hjälper till att minska den globala uppvärmningen. Trots sin låga viskositet gör, smörjmedel av denna typ, det möjligt för energieffektiva rullningslager att dra nytta av lång livslängd.

PressbildMasayuki Maeda, medlem av NSK Central Research, med "Tribology Technology Award" utdelat av Japanese Society of Tribology.

Masayuki Maeda, medlem av NSK Central Research, med "Tribology Technology Award" utdelat av Japanese Society of Tribology.


NSK breddar kärnfokusområdena med tillverkningsteknologi

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare