www.tillverkning-sverige.com
NSK

Ny NSK värmebehandlingsanläggning skyddar leveranskedjor

NSK-kunder runt om i världen, inklusive de i Europa, kommer att dra nytta av NSK:s nya värmebehandlingsanläggning i Japan. Satsningen är en del av ett kontinuerligt arbete för att stärka NSK Groups strukturella flexibilitet, samtidigt som den ger en produktivitets- och effektivitetsökning.

Efter färdigställandet av värmebehandlingsanläggningen på 3 miljarder Yen (ungefär 23,78 miljoner euro) vid NSK Toyama har företaget överfört en procentsats av värmebehandlingsprocesserna från NSK Fujisawa till den nya anläggningen på 3.641 kvm. Denna BCP-åtgärd (business continuity planning) har genomförts för att skydda försörjningskedjorna i händelse av en naturkatastrof såsom jordbävning eller översvämning. Genom att fördela företagets värmebehandlingsbehov mellan anläggningar kan företaget säkra kunderna mot oförutsedda produktionsstopp.

NSK har också använt detta tillfälle för att effektivisera företagets värmebehandlingsprocesser och investera i ledande teknik som inte bara är miljövänlig, utan ytterligare förbättrar produktivitet och effektivitet. Till exempel arbetar NSK Toyoma för närvarande med att implementera autonoma transporter av komponenter mellan olika processer.

NSK Fujisawa har varit i drift sedan 1937 och fokuserar på produktion av rullager för industrimaskiner. Anläggningens tillverkningsprocesser omfattar svarvning, värmebehandling, slipning och montering. Verksamheten vid NSK Toyama, som grundades 1966, har historiskt fokuserat på smidning och svarvning av stora rullningslager, till exempel för vindkraftverk och järnvägar.

Byggandet av en ny värmebehandlingsanläggning vid NSK Toyama kommer att hjälpa till att säkra leveranskedjorna för lager.


Ny NSK värmebehandlingsanläggning skyddar leveranskedjor

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare